"Voor veel gezinnen die instaan voor de verzorging van een zwaar hulpbehoevende is elke financiële steun dan ook meer dan welkom. Op Vlaams niveau heeft men reeds het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden voor mantel- en thuiszorg (d...

"Voor veel gezinnen die instaan voor de verzorging van een zwaar hulpbehoevende is elke financiële steun dan ook meer dan welkom. Op Vlaams niveau heeft men reeds het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden voor mantel- en thuiszorg (de zorgverzekering) van 130 euro per maand. Daarnaast kunnen steden en gemeenten opteren om een gemeentelijke mantelzorgpremie te geven. In Poperinge bedraagt deze nu 125 euro per jaar. In West-Vlaanderen bedraagt die premie gemiddeld 300 euro per jaar. Dat is 140% meer dan in Poperinge. Open VLD vraagt dan ook dat de gemeentelijke mantelzorgpremie opgetrokken wordt tot het West-Vlaamse gemiddelde, dus 300 euro per jaar", aldus nog Bram Meeuw.Schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen) antwoordde dat een berekening leerde dat dit de stad 226.000 extra zou kosten. "Met het stadsbestuur zijn we van oordeel dat we dat geld beter kunnen investeren in de dienst Seniorenzorg, met hun zorgcoaches. Zij organiseren ook infosessies en allerlei cursussen. Tijdens de jongste infovergadering waren er meer dan honderd aanwezigen. En in de mantelzorgcafés kunnen de mantelzorgers ervaringen met elkaar uitwisselen", zei schepen Vanderhaeghe. (AHP)