Schepenen Marc Deprez, Marc Dekeyrel, Martin Obin en Gaby Verstraete, voorzitter van de gemeenteraad Kathleen Winne en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Jan Van Acker lieten zich vertegenwoordigen...

Schepenen Marc Deprez, Marc Dekeyrel, Martin Obin en Gaby Verstraete, voorzitter van de gemeenteraad Kathleen Winne en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Jan Van Acker lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaat. De verzoekers die een verzoek tot herziening hadden ingesteld, met name Bieke Moerman en Kurt Vanlerberghe (Sp.a-open), Koen Coupillie en Inge Claeys (N-VA) en Gert Maertens (Groen) waren wel aanwezig.Het advies van de Auditeur bij de Raad sprak de beslissing van de Raad van Verkiezingsbetwistingen tegen en stelde dat er wel degelijk sprake is van ondertekening van dubbele voordrachtakten voor de ambten van burgemeester, schepenen en voorzitter van de gemeenteraad, een eerste maal op 26/2/2018 en een tweede maal op 14/10/2018. Het zich niet aan hun woord houden, werd al door de Raad van State beschouwd als een vorm van overloperij. Toch is er nog niet geoordeeld over de mogelijke gevolgen: het verval van hun mandaat. Burgemeester Lies Laridon en de betrokken mandatarissen reageerden: "Een nota van een auditeur is geen arrest. We wachten het arrest af."