Magnette legt relanceplan op tafel van kern: “Kunnen niet wachten tot september”

© belga
Redactie KW

PS-voorzitter Paul Magnette heeft zaterdagvoormiddag op de ‘superkern’ ervoor gepleit om snel een relancestrategie ter waarde van 10 procent van het bbp goed te keuren om het land uit de economische put te helpen, veroorzaakt door de coronacrisis.

Hij verwees naar de buurlanden Duitsland, Nederland, Frankrijk en de Scandinavische landen die dit reeds hebben gedaan. zijn CD&V-collega Joachim Coens vindt alvast niet dat ons land te laat is met een relanceplan. Voor hem kan de discussie over dergelijk plan de aanzet geven tot de vorming van een nieuwe regering.

In de ‘superkern’ bespreken de regeringstop en de tien partijen die de volmachten ondersteunen de volmachtenbesluiten die de regering wil nemen in het kader van de aanpak van de coronacrisis en wisselen van gedachten over het beleid terzake. Zaterdag stonden geen nieuwe besluiten op de agenda, maar werd wel gediscussieerd over de vraag of de volmachtbesluiten door één globale wet of door een wet per besluit dienen bekrachtigd te worden. De volmachtwet of -wetten zullen in de covid-commissie van de Kamer besproken worden, luidde zaterdag.

Risico op grote recessie

Volgens Magnette volstaan de noodmaatregelen die ons land sinds midden maart genomen heeft, zoals de economische werkloosheid of het overbruggingsrecht, niet als antwoord op de crisis. “We moeten een versnelling hoger schakelen. We kunnen niet wachten tot een nieuwe (federale) regering gevormd is, zoniet lopen we het risico op een grotere recessie dan in de buurlanden. En de gevolgen dreigen nog groter te worden, vermits onze bedrijven vaak in rechtstreekse concurrentie staan met bedrijven uit de buurlanden”, aldus nog de PS-voorzitter.

Voor Magnette dient het totaalpakket, dat 10 procent van het bbp kan vertegenwoordigen, te bestaan uit gerichte steunmaatregelen voor horeca, toerisme, evenementen en sectoren die zwaar getroffen werden door de lockdownmaatregelen. De Franstalige socialist verwijst ook naar zijn voorstel van vorige week om de koopkracht van de burgers te ondersteunen om de nationale economie te relanceren. Hij verdedigt voorts een omvangrijk overheidsinvesteringsplan voor mobiliteit, infrastructuur en energie.

“Ik zie dat elke partij een eigen (relance)plan uitwerkt. Ik stel voor: ‘laat ons rond tafel zitten en erover praten'”, aldus nog Paul Magnette, die het argument van tafel veegde dat dergelijk plan enkel door een regering met volle bevoegdheid kan uitgevoerd worden. “Uiteraard moet er aan de vorming van een nieuwe regering gewerkt worden. Maar de (economische) toestand laat ons niet toe om langer te wachten. Eind september is te laat”, besluit de PS-voorzitter.

Regeringsvorming

Zijn CD&V-collega Joachim Coens vindt dat de discussie over een relanceplan de basis kan vormen voor de vorming van een regering. In een reactie aan Belga wijst hij erop dat een relancebeleid veronderstelt dat er een totaalbeeld van de problematiek moet worden opgemaakt en dan beslist worden waar men naartoe wil gaan. Gaat men alle bedrijven steunen? Komen enkel bedrijven onder bepaalde voorwaarden in aanmerking? Of gaat de aandacht naar de koopkracht van de burgers? Coens weerlegt dat ons land te laat zou zijn met een relanceplan. “Elke dag ontdek je nieuwe dingen, nieuwe bedrijven en sectoren die bijzondere aandacht verdienen”, stelt hij.

“Een aantal relancemaatregelen vragen middelen. Dus is er een algemeen kader nodig”, aldus Coens, die daarmee op dezelfde golflengte zit als zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez. “Een relanceplan kan enkel door een regering met een ruime meerderheid worden uitgevoerd. De onderhandelingen over een relanceplan zullen de kern vormen van een regeerakkoord. Het één kan niet zonder het ander”, zegt hij op Twitter.

Ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci schaarde zich achter de oproep van haar PS-collega Magnette om aan de relance te werken. “Het is tijd dat iedereen elkaar eens goed in de ogen kijkt” voor de vorming van een federale regering, stelde ze. “Maar intussen moeten we ook oog hebben voor sectoren die dreigen om te vallen door de coronacrisis. Die sectoren moeten de nodige zuurstof kunnen krijgen.” Daarnaast herhaalde ze haar oproep om een sociaal noodfonds op te richten.

(Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten