"Dat de gemeenteraad niet samenkomt, is onverantwoord voor het beleid en de voor de burgers", zegt Guido Berten, woordvoerder van de CD&V-fractie, met vijf raadsleden op dertien. "Wij hebben trouwens drie agendapunten ingediend. We willen een motie ten aanzien va...

"Dat de gemeenteraad niet samenkomt, is onverantwoord voor het beleid en de voor de burgers", zegt Guido Berten, woordvoerder van de CD&V-fractie, met vijf raadsleden op dertien. "Wij hebben trouwens drie agendapunten ingediend. We willen een motie ten aanzien van de Vlaamse regering over landbouwbedrijven die bedreigd worden door de nieuwe beperkingen op stikstofuitstoot. Verder heeft Vleteren nog altijd geen communicatieplan voor noodsituaties. Ten slotte zouden we eventueel een mobiele snelheidsmeter aankopen. De gemeenteraad moet plaatsvinden als minstens een derde van de raadsleden daarom vraagt. Onze fractie voldoet aan die voorwaarde", aldus nog Berten.ZinloosBurgemeester Stephan Mourisse (LVP): "Uitgerekend op maandag 23 maart is er door de provincie een infosessie voorzien over dat eerste punt in verband met stikstofuitstoot. Wij vonden het beter om die informatie af te wachten, om zo een onderbouwd standpunt te kunnen innemen. De twee andere punten zijn niet dringend. Nog aanvullend bij dat communicatieplan: de gemeente beschikt wel degelijk over een up-to-date gemeentelijk nood- en interventieplan, waar communicatie (discipline 5) onderdeel van is. En het derde punt is eigenlijk een bevoegdheid van politiezone ARRO Ieper. Het is dus zinloos om gemeenteraad te houden op 23 maart." (AHP)