Lynn Callewaert: “Aan politiek doen, is de manier om echt iets te kunnen verwezenlijken”

Lynn Callewaert te midden haar nieuwe habitat De Rijstpekker tijdens Nieuwjaarsfeest senioren Hulste. © LOO
Peter Van Herzeele

Op 2 januari werd Lynn Callewaert zesde schepen in de coalitie SP.A/Groen en CD&V. Van 2013 tot 2018 was zij gemeenteraadslid. Lynn Callewaert werd schepen van van Sociale Zaken, voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf.

Politiek en maatschappelijk engagement zit Lynn Callewaert in het bloed. “Mijn overgrootvader langs mama’s kant, Gerard Vandenberghe, was schepen in Hulste en zijn zoon en mijn grootnonkel, Frans Vandenberghe, was jarenlang actief binnen CVP en gemeenteraadslid in Harelbeke. Mijn ouders deden zelf nooit aan politiek maar waren zeer sterk geëngageerd binnen de KAJ en VKAJ Hulste. Het gedachtegoed van priester Cardijn (oprichter van de Katholieke Arbeiders Jeugd, red.) werd mij met de paplepel meegegeven tijdens de talrijke discussies over maatschappelijke thema’s aan onze keukentafel”, opent de kersverse schepen.

Haar studies geschiedenis wakkerden de politieke interesse verder aan. “Ooit vroeg ik aan wijlen Francis Duvillier, eveneens gewezen gemeenteraadslid voor CVP, wat je moest doen om op een lijst te mogen staan. Hij vergat dat niet en twee jaar later gaf hij aan wijlen Eric Kerckhof de tip om mij te vragen of ik kandidaat wilde zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.”

Lynn Callewaert (28) is de dochter van Dirk en Claudine Callewaert-Vandenberghe. Ze woont in Hulste. Lynn studeerde Geschiedenis en Vergelijkende en Internationale Politiek aan de KU Leuven, waar ze vier jaar aan het werk was als praktijkassistent en instond voor de begeleiding van studenten. Sinds midden 2017 is Lynn Callewaert aan de slag bij de CD&V-fractie in het federaal parlement waar ze alle dossiers rond sociale zaken opvolgt: werk, sociale zekerheid, personen met een handicap, armoede. Haar voornaamste hobby’s zijn klarinet spelen en dirigeren.

Lynn behaalde 504 voorkeurstemmen en werd gemeenteraadslid in opvolging van Luc Callewaert, weliswaar in de oppositie. “Ik blijf zeer geïnspireerd door Francis en Eric. Door hoe ze aan politiek deden en hun sociaal engagement: eerlijk en in dienst van de mensen. Aan politiek doen, is de manier om echt iets te kunnen verwezenlijken. Als burger kan je zien wat er rondom jou gebeurt, kan je oordelen of het goed of minder goed is. Om iets te kunnen doen, moet je echter verantwoordelijkheid durven opnemen. ‘Zien, oordelen, handelen en blijven voortdoen’ een eigen bewerking op Cardijns leuze is dan ook mijn lijfspreuk”, aldus Lynn Callewaert. “De afgelopen zes jaar als gemeenteraadslid en als Jong CD&V-voorzitter heb ik enorm veel geleerd en heb ik heel wat mensen leren kennen.”

Dossierkennis

Een persoonlijk politiek hoogtepunt? “Dat was toen ik na een lang intern traject op het nationaal partijcongres van CD&V de West-Vlaamse standpunten mocht verdedigen voor al onze leden. Op dat moment besef je dat je de partijlijnen voor de komende jaren mee aan het uitzetten bent. Het dossier waarin ik de afgelopen zes jaar de grootste ontgoocheling opliep was de ontmanteling van ons eigen sociaaleconomisch bedrijf Hise. De context noopte ons tot een opschaling en meer samenwerking met partners in de regio, maar de manier waarop dit gebeurd is, vond ik niet altijd even doordacht. Zeker in het zoeken naar en later in zee gaan met een overnemer voor de arbeidszorgafdeling. Ik ergerde er mij heel erg aan dat de politieke spelletjes de bovenhand kregen op het belang van Harelbekenaren met een nood aan arbeidszorg. Ik trad toe tot de algemene vergadering van Hise en ben van daaruit blijven ijveren voor Harelbekenaren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.”

In 2018 kreeg Lynn 946 voorkeurstemmen. “Datzelfde doorzettingsvermogen gecombineerd met een grondige dossierkennis, wil ik aan de dag leggen bij alle zaken die de komende zes jaar op mijn pad komen als schepen.Ook binnen de partij kreeg ik de afgelopen jaren alle kansen om te groeien, dossiers op te volgen en partijlijnen mee uit te zetten. Nu ik het vertrouwen krijg om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen, zal ik mijn uiterste best doen er een succesverhaal van te maken. Gekregen kansen moet je immers ook met beide handen grijpen.”

“Meer vrouwen dan mannen”

In de vorige legislatuur had oppositiepartij CD&V zes vrouwen in de rangen. Het schepencollege telde één vrouw. “Ik weiger om politiek te vereenzelvigen met een mannenwereld, want dan lijkt het alsof vrouwen daarin niet zouden thuishoren. Minister van Staat Miet Smet heeft bakens verzet om vrouwen meer kansen te geven in de politiek. Dat was noodzakelijk en dat werkte”, zegt schepen Callewaert.

“CD&V Harelbeke heeft een mooie traditie in het geven van kansen aan vrouwen binnen de partij. Ze zijn dan ook steeds goed vertegenwoordigd binnen onze fractie in de gemeenteraad. Nu zijn er zelfs meer vrouwen verkozen dan mannen én leveren we twee vrouwelijke schepenen en een vrouwelijke gemeenteraadsvoorzitter. Ook de eerste en tot nu toe enige vrouwelijke burgemeester, Rita Beyaert, kwam uit onze partij. Het is voor mij een hele eer dat de leading lady van CD&V Harelbeke me zo gecoacht en gesteund heeft, zowel tijdens de verkiezingscampagnes als tijdens het zes jaar oppositie voeren.”

“Ik wil een schepen van Solidariteit zijn

Schepen Callewaert droomt van een meer solidaire, verdraagzame samenleving met de klemtoon opnieuw op ‘samen’. Met de bevoegdheden Welzijn, Zorg en Lokaal Mondiaal voelt ze zich schepen van Solidariteit. Ze is ook voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en van de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf.

“Dit geeft me de kans om te werken aan een nog meer ‘zorgzaam Harelbeke’ met een extra duwtje in de rug voor wie dat nodig heeft. Iedereen moet kansen krijgen en heeft recht op kwalitatieve dienstverlening op maat en dichtbij. Ons Huis van Welzijn en onze dienstencentra blijven daarvoor de spil. Ik wil werk maken van extra, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en (kinder)armoede verminderen: via brugfiguren armoede vroeg detecteren waardoor mensen snel de gepaste hulp kunnen krijgen. Voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt zorgen voor een voldoende aanbod aan plaatsen binnen arbeidszorg, sociale economie en wijkwerken en vlotte toeleiding tot die plaatsen”, aldus de schepen. “Voor de senioren kwalitatieve en betaalbare zorg blijven aanbieden in onze woon- en zorgcentra, het aanbod assistentiewoningen vergroten en extra plaatsen in dagverzorging en nachtopvang voorzien. Senioren moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Goed uitgebouwde thuiszorg, mobiliteit en de strijd tegen eenzaamheid zijn hierbij prioriteit. Via W13 wil ik nog meer inzetten op samenwerking met andere steden en gemeenten om deze uitdagingen aan te pakken. Ik kom graag tussen de mensen, wil luisteren naar hun verhaal en met hun ideeën aan de slag gaan. Liever dan loze beloftes te doen, wil ik de mensen ook duidelijk maken wanneer iets niet realiseerbaar is. Dat zal niet altijd de gemakkelijkste weg zijn, maar ik heb goede hoop dat de burgers dit meer zullen appreciëren dan grote aankondigingen waar niets van in huis komt.”

“Meer vrouwen dan mannen”

In de vorige legislatuur had oppositiepartij CD&V zes vrouwen in de rangen. Het schepencollege telde één vrouw. “Ik weiger om politiek te vereenzelvigen met een mannenwereld, want dan lijkt het alsof vrouwen daarin niet zouden thuishoren. Minister van Staat Miet Smet heeft bakens verzet om vrouwen meer kansen te geven in de politiek. Dat was noodzakelijk en dat werkte”, zegt schepen Callewaert.

“CD&V Harelbeke heeft een mooie traditie in het geven van kansen aan vrouwen binnen de partij. Ze zijn dan ook steeds goed vertegenwoordigd binnen onze fractie in de gemeenteraad. Nu zijn er zelfs meer vrouwen verkozen dan mannen én leveren we twee vrouwelijke schepenen en een vrouwelijke gemeenteraadsvoorzitter. Ook de eerste en tot nu toe enige vrouwelijke burgemeester, Rita Beyaert, kwam uit onze partij. Het is voor mij een hele eer dat de leading lady van CD&V Harelbeke me zo gecoacht en gesteund heeft, zowel tijdens de verkiezingscampagnes als tijdens het zes jaar oppositie voeren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.