Volgens N-VA blijkt uit het verkiezingsprogramma van Groen dat ze ervoor ijveren om een vermogenskadaster aan te leggen. Waardoor de fiscus op de hoogte is van de bezittingen van elke burger. Daaronder vallen dus ook dure wijncollecties en kunstverzamelingen. Philippe Dejaegher (N-VA) en Liesbet Maddens (N-VA) maakt...