Als zoon uit een arbeidersgezin met dertien kinderen had Luc Vanassche (68) altijd al interesse voor politiek. "Als zestienjarige Knokkenaar was ik lid van het hoofdbestuur van ACW Zwevegem, jeugdleider van KAJ Zwevegem-Knokke en oprichter van de Kelderbar Knokke in 1968", vertelt hij. Nadat hij zowat twaalf jaar in de privésector had gewerkt, kwam Luc bij de lokale politie in Zwevegem terecht. Toen kon hij niet actief aan politiek doen. "Ik ben altijd met het politieke reilen en zeilen in Zwevegem begaan geweest. Halfweg 1993 werd bij mij thuis zelfs een vergadering belegd, samen met een vriend en de huidige burgemeester. Toen werden de 'onafhankelijken' boven de doopvont gehouden. Mijn zus Mia was twee legislaturen actief."
...

Als zoon uit een arbeidersgezin met dertien kinderen had Luc Vanassche (68) altijd al interesse voor politiek. "Als zestienjarige Knokkenaar was ik lid van het hoofdbestuur van ACW Zwevegem, jeugdleider van KAJ Zwevegem-Knokke en oprichter van de Kelderbar Knokke in 1968", vertelt hij. Nadat hij zowat twaalf jaar in de privésector had gewerkt, kwam Luc bij de lokale politie in Zwevegem terecht. Toen kon hij niet actief aan politiek doen. "Ik ben altijd met het politieke reilen en zeilen in Zwevegem begaan geweest. Halfweg 1993 werd bij mij thuis zelfs een vergadering belegd, samen met een vriend en de huidige burgemeester. Toen werden de 'onafhankelijken' boven de doopvont gehouden. Mijn zus Mia was twee legislaturen actief."In 2006 kon Luc Vanassche afscheid nemen bij de politie door verlof op te nemen voorafgaande aan zijn pensioen. Hij nam als onafhankelijke aan de verkiezingen deel en werd verkozen. "Ik haalde meer dan 800 stemmen, maar we werden naar de oppositiebanken verwezen met drie onafhankelijken en twee leden van Open VLD."In 2012 was alles te herdoen onder de noemer Gemeentebelangen, samengesteld uit onafhankelijken en kandidaten van Open VLD. Beiden haalden twee verkozenen. De dag na de verkiezingen kreeg Luc 's avonds telefoon. "Rond 22.15 uur kreeg ik de melding dat de oppositiepartijen een coalitie hadden gesloten. Zo werd CD&V na meer dan 100 jaar naar de oppositiebanken verwezen. Mij werd een schepenzetel aangeboden die ik pas na lang aandringen aanvaardde. Ik had wellicht met Sport en Feestelijkheden zelfs de beste zetel. Na enkele maanden ging feestelijkheden naar collega Defoor en kreeg ik Burgerzaken en Bevolking erbij."Toen Luc akkoord ging met het schepenambt, beloofde hij meteen dat het slechts voor zes jaar zou zijn en geen dag langer. "Wie mij kent weet dat ik hard kan zijn maar een woord is een woord. Misschien ben ik wel een beetje te veel rechtdoor. Als ik het gevoel had dat iets haalbaar was, was mijn inzet oneindig. Beloven en wetende dat iets niet gaat, is nog nooit mijn stijl geweest. Ik stel echter vast dat vele burgers mijn stijl niet appreciëren. Gelukkig zijn er ook anderen die een antwoord onmiddellijk of op vrij korte termijn wisten te waarderen."Luc zegt ook blij te zijn dat de huidige coalitie heeft standgehouden. "Wij houden nog stand, al is het niet hand in hand, maar met vallen en opstaan lukt het toch. De eindmeet is nabij. Persoonlijk ben ik blij dat ik zo'n verhaal heb kunnen meemaken maar het prikkelt me niet om verder te gaan." Gezien er voor onafhankelijken nergens op een lijst plaats was, was men genoodzaakt een nieuwe partij op te richten, 'Zwevegem Voorruit'. "Mijn echtgenote Carine Vanhoe die alle lief en leed heeft meegemaakt, was de eerste die haar naam liet noteren. Verder wordt de fakkel zoals zes jaar geleden voorzien, ook doorgegeven aan mijn broer Antoon die lijsttrekker is."Als schepen is Luc blij twee grote verwezenlijkingen te hebben meegemaakt. "De opening van het Gemeentepunt en onlangs de opening van het nieuwe zwembad. Buiten alle verwachtingen, hebben we nu zelfs twee kunstgrasvelden in Zwevegem. Ik hoop alleen maar dat het nieuwe bestuur de belofte om ook in Otegem en Moen een kunstgrasveld aan te leggen, zal kunnen waarmaken."Vervelen zal Luc zich vanaf Nieuwjaar niet doen. Als voorzitter van de heemkundige kring Amantine heeft hij nog veel werk. "We zijn gestart met een nieuw boek over de Zwevegemse boerderijen. Tot de jaren '60 waren er vele kleine boerderijen. Wie foto's of info heeft, kan ons daarbij zeker helpen (luc.vanassche2@telenet.be) en wie weet komt er nog een uitgave over de Zwevegemse politiek van 1830 tot nu", besluit hij.(GJZ)