De gemeenteraad was live te volgen via de gemeentelijke website. De raad vindt immers momenteel virtueel plaats door de coronapandemie. Vorige zitting werd virtueel vergaderd zonder publiek, maar nu investeerde het bestuur in een livestream zodat de openbaarheid maximaal gegarandeerd werd. De jaarrekeningen van het OCMW en de gemeente werden toegelicht door schepen van Financiën Koen Meersseman. "Het OCMW sluit ook af met een positief saldo van 77.935 euro en dit is vooral door de stabiele loonkosten en een verhoogde bijdrage vanuit de gemeente", aldus de schepen.
...

De gemeenteraad was live te volgen via de gemeentelijke website. De raad vindt immers momenteel virtueel plaats door de coronapandemie. Vorige zitting werd virtueel vergaderd zonder publiek, maar nu investeerde het bestuur in een livestream zodat de openbaarheid maximaal gegarandeerd werd. De jaarrekeningen van het OCMW en de gemeente werden toegelicht door schepen van Financiën Koen Meersseman. "Het OCMW sluit ook af met een positief saldo van 77.935 euro en dit is vooral door de stabiele loonkosten en een verhoogde bijdrage vanuit de gemeente", aldus de schepen. De gemeentelijke jaarrekening sluit positief af met 1.579.513 euro. "De belangrijkste redenen zijn de vele investeringen die tijdens de vorige beleidsperiode gepland werden en die overgedragen en herschikt zijn in de nieuwe planning 2020-2025. Daarnaast is er een daling in de afschrijvingen en kennen de loonkosten een beperkte groei. Toch moeten we blijvend aandacht hebben voor de loonkosten en de realisatiegraad."Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) merkte op dat de uitvoeringsgraad slechts 36% bedroeg en hoopte in de toekomst op een verdubbeling. Hij werd hierin gesteund voor Koen Descheemaeker (N-VA) die sprak van 25% uitvoeringsgraad en stelde vast dat slechts een vierde van de plannen werden uitgevoerd. Hij haalde aan dat na alle beloftes de loonkosten niet onder controle worden gehouden. Schepen Koen Meersseman gaf toe dat de uitvoeringsgraad voor 2021-2022 zeker zal moeten stijgen en dat de loonkosten wel in het oog worden gehouden. Hij gaf ook nog mee dat de gemeente al zo'n 190.000 euro uitgaf aan coronamaatregelen.De Vervoersregioraad werkt aan een nieuw beleidsplan dat eind 2021 zal ingaan. De prioriteiten van Zonnebeke zijn volgens schepen van Mobiliteit Koen Meersseman een betere ontsluiting voor deelgemeente Beselare op het netwerk, het behoud van de basisvoorzieningen voor deelgemeente Zandvoorde en een versterking van de lijnen Menen-Ieper en Roeselare-Ieper. "Om de periode tot 2022 te overbruggen kiezen we ervoor om de bereikbaarheid van deelgemeente Beselare, die nu enkel over schoolvervoer beschikt, nu al te versterken.""Er wordt met de Lijn een overeenkomst afgesloten waarbij op iedere weekdag vanuit Beselare Kerk (om 9.49 en om 13.49uur) twee bijkomende ritten naar Ieper en omgekeerd ingelegd worden. Deze dragen bij aan de verhoogde mobiliteit voor de inwoners van Beselare maar ook voor de inwoners van Geluveld waar een nieuwe halte komt op het marktplein. De kostprijs wordt geraamd op 25.000 euro per jaar. We hopen dat de nieuwe lijn kan starten in september 2020", aldus Meersseman.De gemeente sluit met vzw De Oude Kaasmakerij ook een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020-2025 en trekt jaarlijks 15.000 euro uit en hoopt zo de toekomst van het museum te bestendigen en een motivator te zijn om voortdurend in te zetten op museale vernieuwing en innovatie.Raadslid Franky Gryson (Insamenspraak) vroeg een Zonnebon te schenken van 25 euro aan alle medewerkers in de woonzorgcentra in Zonnebeke en Passendale. "Dit is een extra appreciatie voor hun uitzonderlijk werk. Er zijn ongeveer 200 medewerkers wat voor de gemeente neerkomt op 5.000 euro. Koen Descheemaeker (N-VA) vroeg dat punt uit te breiden naar de thuisverplegers, brandweer, kinderopvang en politie. Schepen Joachim Jonckheere vond het voorstel heel positief, maar vond de uitbreiding van N-VA financieel niet onderbouwd. De 25 euro voor de medewerkers van de woonzorgcentra werd unaniem goedgekeurd maar de uitbreiding niet. "We voorzien in kwalitatieve FFP2-mondmaskers ter ondersteuning van de onthaalouders", aldus schepen Joachim Jonckheere. "Ook de thuisverpleegkundigen met RIZIV-erkenning in onze gemeente zullen we met dergelijke mondmaskers ondersteunen", aldus schepen Sabine Vanderhaeghen. Op de vraag van Koen Descheemaeker tot de gedeeltelijke terugbetaling van de belasting op 'verhuur vervoer met bestuurder' ging de meerderheid niet in omdat het wettelijk niet kan. "We hopen dat N-VA blijft meehelpen om het wel mogelijk te maken", aldus schepen Meersseman. Op de vraag om de huurgelden voor handelspanden en concessies gedurende de coronatijd kwijt te schelden voor zaken die gesloten zijn, ging de meerderheid wel gedeeltelijk in en was akkoord met de kwijtschelding van 1 kwartaal. "Het volgende kwartaal kan nog besproken worden", aldus schepen Ingrid VandepitteOok het landhuis werd weer besproken en van N-VA kwam de vraag of een horecazaak juridisch mogelijk was en hoe de verdere visie was van het bestuur betreffende het landhuis. "De raad van bestuur van het AGB heeft na een eerste financiële analyse en een haalbaarheidsstudie beslist dat het landhuis een horecafunctie geven niet realiseerbaar is. Deze piste is door de raad van bestuur van het AGB verlaten. De piste van CSA-veldjes, zoals in de parkvisie door het studiebureau naar voor werd geschoven, is verlaten. De verdere uitwerking van het parkvisieplan zal opgevolgd worden door de gemeentelijke diensten in samenwerking met het college van burgemeester en schepenen", aldus schepen JonckheereKoen Descheemaeker besloot met te zeggen dat er gewoon helemaal geen visie is. Of de meerderheid zal instemmen met de vraag van de verenigde oppositie om samen mee te denken over de toekomst van het landhuis is nog maar de vraag. (NVZ)