1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?
...

1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen? "We gebruiken nu digitale tools zoals videoconferentie. De gemeenten hebben inmiddels een jaarlicentie aangeschaft voor Lifesize, waarmee tot 100 mensen tegelijk een meeting kunnen volgen. In maart werd de gemeenteraad geannuleerd, maar in april houden we een videoconferentie met alle raadsleden - ook over de agendapunten van maart. Dat wordt volledig opgenomen. Zowel de pers als de burgers worden achteraf ingelicht via het gemeentelijk infoboekje 'Open Blad'." 2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet? "Achter de schermen worden lopende projecten verder uitgewerkt en opgevolgd. Bepaalde openbare werken liggen nu tijdelijk stil, zoals bijvoorbeeld aan het Stationsplein." 3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?"Op straat aanspreken of langskomen op de zitdag zit er nu niet in, maar ik blijf wel aanspreekbaar via telefoon, WhatsApp, Facebook... Zo merk ik dat veel mensen mijn dagelijkse update op Facebook volgen en er ook gericht vragen gesteld worden. Ook op de Facebookpagina van de gemeente is dat het geval. Sowieso raden we inwoners aan om eerst een kijkje te nemen op de gemeentelijke site bij de veelgestelde vragen."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?"We volgen als gemeente de federale maatregelen en mogen geen eigen maatregelen opleggen die strenger of minder streng zijn. Ik vrees wel dat het inkomstenverlies voor sommige bewoners een flinke knauw zal geven. Ik denk dan aan kwetsbare gezinnen, maar ook aan de handelaars. We zijn er ons van bewust dat er nog heel wat uitdagingen volgen als het gezondheidsrisico geweken is."5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven? "Er geldt een beperkte dienstverlening in het gemeentehuis, bij de administratie en het OCMW. We vragen om zoveel mogelijk zaken digitaal of telefonisch te behandelen. Enkel voor het strikt noodzakelijke kan een afspraak gemaakt worden. We stellen flexibel werken, met behoud van loon, voorop. Naast het reguliere takenpakket kan er ook ander werk verricht worden, bijvoorbeeld het bussen van bewonersbrieven, ruimen van zwerfvuil, bijspringen in de bibliotheek,... De meeste personeelsleden werken één dag op de werkvloer en één dag thuis. Wie thuis is, blijft wel oproepbaar en inzetbaar. Op die manier vermijden we economische werkloosheid."