1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?

"Met het college komen we elke week kort samen, veel punten worden digitaal behandeld. De vorige gemeenteraad was digitaal. Voor de komende gemeenteraad werd een voorstel naar de fractieleiders gestuurd om deze digitaal te lat...

"Met het college komen we elke week kort samen, veel punten worden digitaal behandeld. De vorige gemeenteraad was digitaal. Voor de komende gemeenteraad werd een voorstel naar de fractieleiders gestuurd om deze digitaal te laten plaatsvinden."2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?"De werken aan de gemeentelijke basisschool Beverbos liggen momenteel stil."3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?"Voor dringende zaken kan er nog altijd een afspraak worden gemaakt met de dienst burgerzaken. Er zijn twee telefoonnummers bezorgd aan onze inwoners waar ze terecht kunnen met vragen, ook via onze website en Facebook blijven we communiceren."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?"Momenteel worden alle huurgelden van activiteiten die door corona dienden geschrapt te worden terugbetaald."5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven?"Het gemeentepersoneel blijft aan de slag. Wie kan, werkt thuis. Voor de overige medewerkers worden de regels qua hygiëne en social distancing gerespecteerd."