1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog fysiek bij elkaar?

"Het schepencollege organiseren we wel nog, zodat iedereen fysiek aanwezig kan zijn. Uiteraard zorgen we ervoor dat iedereen op de juiste afstand van elkaar kan zitten en dat enkel het essentiële besproken wordt. Het college vindt plaats in de raadszaal en we dragen allemaal een mondmasker."
...

"Het schepencollege organiseren we wel nog, zodat iedereen fysiek aanwezig kan zijn. Uiteraard zorgen we ervoor dat iedereen op de juiste afstand van elkaar kan zitten en dat enkel het essentiële besproken wordt. Het college vindt plaats in de raadszaal en we dragen allemaal een mondmasker.""De gemeenteraad hebben we vorige week voor het eerst via Zoom georganiseerd. Dat liep eigenlijk vrij vlot. Die raad konden we niet voor het publiek openbaar zetten om die live te volgen, maar we stellen, zoals we altijd al doen, het audioverslag online ter beschikking, zodat iedereen die daar kan raadplegen.""Er zijn natuurlijk een aantal datumgebonden projecten of evenementen die tijdens de periode van coronamaatregelen vielen, die zijn weggevallen. Qua grote investeringen zie ik niet onmiddellijk problemen. Voorlopig kan alles blijven verlopen zoals gepland. Ook de werken aan 't Pand en de wegenwerken vinden plaats.""Het stadhuis is op zich niet gesloten, we werken echter tijdelijk wel op afspraak. Die kunnen de Waregemnaren maken via de geijkte kanalen, de stadswinkel, per mail of telefonisch. Zelf blijf ik uiteraard ook altijd beschikbaar voor vragen of bezorgdheden. En we hebben overal nieuwsbrieven over de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gebust.""Het heffen van parkeerretributies hebben we tijdelijk geschrapt, net als de kostprijs voor de inname van openbaar domein. Daarnaast zijn ook de huurgelden van winkels in 't Pand en de concessies van sportcafetaria's bijvoorbeeld opgeschort. In totaal gaat het qua winstderving om zo'n 500.000 euro. Daarnaast gaan we als stad nog zeker 2 miljoen euro investeren in socio-economische steunmaatregelen om zowel de koopkracht als de lokale economie te stimuleren. Eén miljoen euro gaat naar Waregembonnen: elk gezin krijgt zo'n bon van 25 euro die geldig is tot het einde van het jaar. Verder maken we ook vier keer 250.000 euro vrij voor die lokale economie, voor de vrijetijdssector, sport en jeugd, via het Welzijnshuis voor de kwetsbaren en voor extra informatiekanalen, nieuwsbrieven én beschermende kledij voor het personeel.""Uiteraard zal dat alles wegen op de stadskas, maar we moeten door de afgelasting bijvoorbeeld geen toelagen geven aan Dwars door Vlaanderen, Hype-O-Dream en zelfs de Waregem Koerse Feesten. Het geld dat we daar uitsparen kan dienen voor een noodfonds. We hadden vorig jaar ook een overschot, dat we planden te gebruiken om leningen deels vervroegd af te lossen. Ook dat kunnen we gebruiken.""Op dit moment is er niemand die onder het stelsel van technische werkloosheid valt. Personeel wordt wel elders ingezet bijvoorbeeld op administratie, bij het ronddelen van nieuwsbrieven, in de triagecentra... Daarnaast zetten we uiteraard zoveel mogelijk in op telewerk."Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek