1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?
...

1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?"Het schepencollege komt nog samen. Een deel van het college is fysiek aanwezig, een ander deel neemt deel via Teams. Wat de gemeenteraad betreft hielden we in maart een digitale raad. Voor april voorzien we geen raad, er zijn geen dringende punten. Voor mei is het afwachten."2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?"Niets staat on hold, er is wel vertraging in de afwerking van de nieuwe dorpsbrug. De aannemer heeft in de mate van het mogelijke verdergewerkt, maar was/is ook afhankelijk van de aanlevering van grondstoffen. De officiële opening van de dorpsbrug en Oostrozebekestraat is uitgesteld naar een later tijdstip, in het najaar. Dit jaar zijn er ook geen Labadoux en Mennefeesten. Alle begrip en respect voor de beslissing van de organisatoren. Uiteraard zijn er ook geen voetbalfeesten omdat er geen EK is."3. Hoe blijft u in contact met de burger?"We zetten heel intensief in op communicatie. Digitaal en ook door mensen op te bellen. Zelf ben ik heel actief op sociale media. Naast de gewone werking focussen we ons op drie sporen: 1. Informeren en sensibiliseren via alle mogelijke kanalen. 2. Acties organiseren: maskerverdeling, opbellen van 80-plussers, afhaalbib, koop lokaal, ... 3. We proberen om ook voor 'verstrooiing' te zorgen door o.a. de promotie van de trage wegen, de fotozoektocht en de quiz op dinsdag."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen? Hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?"De focus ligt nu uiteraard op de coronacrisis zelf. Na de crisis willen we een round-up maken. Bedoeling is om dan een bepaald bedrag vrij te maken en te bekijken hoe dat het best verdeeld kan worden. Dit is ook intergemeentelijk zo afgesproken om de zaken goed op elkaar af te stemmen."5. Kan het gemeentepersoneel nog aan de slag blijven?"Er zijn geen technisch werklozen. De administratie werkt met gesloten deuren en maximaal van thuis uit. De technische dienst werkt in een kleinere bezetting. Dat is nodig om de afstandsregels o.a. in de voertuigen te garanderen. Iedereen blijft wel ieder moment oproepbaar.""De gezinszorg, poetsdienst aan huis en bedeling warme maaltijden blijft volop draaien. Deze mensen staan echt in de eerste lijn. Dank en heel veel respect hoe ze met de crisis omgaan. We merken veel solidariteit onder het personeel." (Patrick D.)