1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad?

"Het schepencollege komt nog wekelijks fysiek samen in de raadszaal. Daar is er voldoende plaats om social distancing in acht te nemen. De geplande gemeenteraadszitting van 31 maart werd wel uitgesteld. De zitting van 5 mei wordt nu voorbereid maar zal digitaal plaatsvinden. We gaan na hoe wij dit kunnen laten volgen door de bevolking, dat zal afhankelijk zijn van de digitale mogelijkheden."
...

"Het schepencollege komt nog wekelijks fysiek samen in de raadszaal. Daar is er voldoende plaats om social distancing in acht te nemen. De geplande gemeenteraadszitting van 31 maart werd wel uitgesteld. De zitting van 5 mei wordt nu voorbereid maar zal digitaal plaatsvinden. We gaan na hoe wij dit kunnen laten volgen door de bevolking, dat zal afhankelijk zijn van de digitale mogelijkheden.""Voorlopig hebben wij nog geen projecten of investeringen moeten on hold zetten.""Bij ons is het gemeentehuis zeker niet gesloten. Het is nog altijd toegankelijk op afspraak. Ons centrale onthaal is zelfs permanent open. Zelf blijf ik telefonisch en via mail bereikbaar. Fysieke afspraken staan voorlopig wel on hold. Dit geldt ook voor onze medewerkers die ofwel van permanentie zijn op het stadhuis, de sociale dienst of van thuis uit werken. Vergaderingen met externen of internen gebeuren digitaal.""We hebben een aantal specifieke coronamaatregelen genomen zoals het creëren van een Wervikbon ter ondersteuning van onze handelaars, de vrijstelling van het betalen van huur door verenigingen of zelfstandigen die stedelijke accommodatie huren, het terugbetalen van al betaalde tickets voor activiteiten in onze cultuurcentra die om reden van de corona werden afgelast. Momenteel zijn we zelf nog een paar andere zaken aan het bekijken. Hoe we denken dit inkomensverlies op te vangen? Daar zijn wij momenteel niet mee bezig. We focussen ons vooral op de gezondheid en het welzijn van onze bevolking. Dit is momenteel prioritair.""Ons personeel is zoveel mogelijk aan het werk. De administratieve medewerkers doen zoveel mogelijk aan telewerk en op het stadhuis is er permanentie voorzien. Onze technische medewerkers zijn ook zoveel mogelijk aan het werk. Belangrijk voor diegenen die aan het werk zijn is dat zij de maatregelen van social distancing dienen te respecteren. We voorzien hulpmiddelen zoals voldoende handgels en ook bij de bepaling van de uit te voeren taken overwegen we goed of deze wel kunnen uitgevoerd worden zonder de maatregelen of richtlijnen te schenden of overtreden."Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek