1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad? En zo ja, op welke manier? Kan de gemeenteraad ook door de gewone burger gevolgd worden?
...

1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad? En zo ja, op welke manier? Kan de gemeenteraad ook door de gewone burger gevolgd worden?"Het College van burgemeester en schepenen komt nog wekelijks bijeen over de belangrijkste punten face-to-face in een ruime zaal waar de social distancing maatregelen kunnen gerespecteerd worden." "De gemeenteraad vindt digitaal plaats. De zitting is beperkt tot de gemeenteraadsleden."2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?"Er zijn geen stedelijke projecten on hold geplaatst. Een aantal bouwbedrijven hebben wel voor een aantal projecten een verlenging gevraagd van hun termijn voor uitvoering."3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?"Het stadskantoor is niet gesloten.""Het onthaal is open en digitale afspraken kunnen worden gemaakt met de medewerkers. Wij communiceren vanuit de stad naar onze burgers vanuit de website, hoplr, Facebook, ..."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? Zoals bijvoorbeeld het schrappen van parkeerretributies? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?"Er zijn geen specifieke coronamaatregelen genomen, behalve dat nieuwe facturen on hold staan en dat voor prestaties van voor corona de betalingstermijn is verlengd. Een economisch herstelplan is in voorbereiding."5. Wat met het gemeentepersoneel? Kan iedereen aan de slag blijven of voert u ook technische werkloosheid in?"Het stadspersoneel blijft actief. Medewerkers van diensten die gesloten zijn (vrijetijdsector) zijn actief in andere sectoren (triagepunt, woonzorgcentra, begeleidingstehuis, vrijwilligersplatform, ...). Het technisch personeel doet dezelfde activiteiten verder met respect van social distancing." 7(API)Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek