1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog samen?
...

1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog samen?"Ja, maar dan via video conference. Wat de gemeenteraad betreft was er in april sowieso geen raadszitting voorzien. Voor de volgende gemeenteraden zoeken we nog naar een oplossing om toch te kunnen vergaderen."2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet? "Op dit moment is geen enkel project stopgezet. De werken in de Egemstraat zijn bij aanvang van de coronacrisis wel even stopgezet, maar werden inmiddels weer hervat, met een minimum aan personeel."3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?"Het gemeentehuis is gesloten, maar de diverse diensten zijn bereikbaar via telefoon of mail. Wie toch iemand wil spreken kan hiervoor een afspraak maken, waarbij de dringende zaken wel voorgaan. Daarnaast raden wij de mensen aan zoveel mogelijk gebruik te maken van het e-loket."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? Hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?"Specifieke maatregelen zijn er niet genomen. De huurprijs voor infrastructuur die gereserveerd werd, zal gratis geannuleerd worden. Daarnaast werd de huur van de cafetaria voor de duur van de lockdown opgeschort. Wat het verlies aan inkomsten betreft, denken we dat de fiscale inkomsten (personenbelasting) het meest zullen getroffen worden door corona, maar dat is op dit moment nog koffiedik kijken."5. Kan het gemeentepersoneel allemaal aan de slag blijven?"Op dit moment is iedereen van het personeel nog aan het werk. Als thuiswerk mogelijk is, werd dit toegestaan. Ook de mensen van de buitendiensten kunnen aan het werk blijven, met respect voor alle voorschriften." (JG)