De Diksmuidse oppositiepartijen hebben hun bedenkingen bij hoe de meerderheid sedert het begin van de coronacrisis de gemeenteraadszittingen organiseert. Er mag geen publiek of pers meer aanwezig zijn, en die ontransparante muur moet volgens N-VA en S.pa-Open dringend worden gesloopt.

N-VA-fractieleider Koen Coupillie: "Andere steden en gemeenten kozen er van in het begin al voor om de digitale zittingen te streamen via internet. Het is een nieuwe en directe manier om je inwoners en pers te informeren. Voor ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) kan livestreamen als dit voor iedereen wordt opengezet. Je verstoppen achter het burgemeestersbesluit dat het een besloten zitting moet zijn is een teken van onwil, als je ziet wat elders wel mogelijk is. Het schepencollege voelt zich blijkbaar bijzonder comfortabel achter de muur die ze tussen hen en de inwoners van Diksmuide hebben opgetrokken. Dat moeilijke vragen, zoals die over het toch wel vreemde dossier van de centrummanager, heel wat minder moeilijk zijn als de antwoorden het grote publiek toch niet bereiken zal er wel iets mee te maken hebben. Dat CD&V en Idee Diksmuide daarmee een van de fundamenten van onze moderne democratie onderuit halen, lijkt hen niet te deren. Vragen van de oppositie om de digitale gemeenteraadszittingen te streamen of toestemming om die zelf te streamen worden niet beantwoord of afgewimpeld. Nochtans zijn beslissingen over bijvoorbeeld een gedeeltelijke fietszone in het centrum, de start van het Boterhalle-project... zaken die het dagelijkse leven en de toekomst van heel wat Diksmuidelingen zullen beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat het debat ten gronde kan gevoerd worden en zo openbaar mogelijk."

Kurt Vanlerberghe (S.pa-Open): "Tal van andere gemeenten laten de gemeenteraad wel fysiek doorgaan, maar met de nodige afstand, bijvoorbeeld in een sporthal of cultuurzaal. Ook in Diksmuide zou het CC Kruispunt perfect kunnen fungeren als locatie voor de gemeenteraad."

Gemeenteraadsvoorzitter Katleen Winne (Idee Diksmuide) betreurt deze reactie van de oppositie: "Er is wel degelijk nagedacht over fysiek vergaderen, maar met 25 mensen + onze algemeen directeur bleek dit niet goed te organiseren met het oog op het bewaren van de sociale afstand. Wat de vorm van de gemeenteraad van 30 maart betreft: het was niet in se was een besloten zitting, maar een openbare zitting achter gesloten deuren. De gemeenteraad gaat in besloten zitting door aangezien er geen andere mogelijkheid bestaat om te blijven vergaderen. De burgemeester heeft daartoe een besluit genomen om de veiligheid en gezondheid van de raadsleden te garanderen. Iedereen kon diezelfde avond stemmen via het Cobra-softwaresysteem. De democratische principes, waaronder de openbaarheid valt, moeten zoveel mogelijk worden nageleefd. Er bestaat geen probleem om de inhoud van de agendapunten bekend te maken, als deze in normale omstandigheden in openbare zitting behandeld zouden worden. Hetzelfde geldt voor de bekendmaking van de notulen en het zittingsverslag. Vanuit het principe van maximale openbaarheid kunnen de vragen en antwoorden na afloop van de gemeenteraad worden doorgegeven aan de pers. De vragen en antwoorden worden namelijk ook opgenomen in de notulen (eventueel in verkorte versie) en in het zittingsverslag (volledige weergave). De gemeenteraad van april wilden we digitaal organiseren via Microsoft Teams, maar voor heel wat mensen is er nog altijd de digitale kloof. De intenties waren er zeker om de gemeenteraad in een zo goed mogelijk communicatieve vorm te laten doorgaan. Daarom is er ook een try-out geweest, waarvoor iedereen een handleiding heeft gekregen. Dat is best wel goed gelukt, en de gemeenteraad van april was trouwens heel constructief! We hebben trouwens als politici een voorbeeldfunctie, want nog altijd vraagt de federale overheid om zoveel mogelijk in je eigen contactbubbel te blijven. Dan is een fysieke gemeenteraad niet meteen het goede voorbeeld. Uiteraard missen we nu de fysieke lichaamstaal, maar voor de volgende gemeenteraad is het te laat om nog een geschikte locatie aan te duiden, met plexiwanden en voldoende sociale afstand. Maar transparantie over de gemeenteraad is er beslist wel, alleen kan iedereen het zittingsverslag pas met vertraging inkijken. Met het digitale platform HOPLR bewijst Diksmuide ook dat er open en transparant wordt gecommuniceerd met alle burgers. Tot slot wil ik ook benadrukken dat Diksmuide een schitterend rapport heeft gekregen op het vlak van de corona-aanpak!"

(MVQ)

De Diksmuidse oppositiepartijen hebben hun bedenkingen bij hoe de meerderheid sedert het begin van de coronacrisis de gemeenteraadszittingen organiseert. Er mag geen publiek of pers meer aanwezig zijn, en die ontransparante muur moet volgens N-VA en S.pa-Open dringend worden gesloopt.N-VA-fractieleider Koen Coupillie: "Andere steden en gemeenten kozen er van in het begin al voor om de digitale zittingen te streamen via internet. Het is een nieuwe en directe manier om je inwoners en pers te informeren. Voor ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) kan livestreamen als dit voor iedereen wordt opengezet. Je verstoppen achter het burgemeestersbesluit dat het een besloten zitting moet zijn is een teken van onwil, als je ziet wat elders wel mogelijk is. Het schepencollege voelt zich blijkbaar bijzonder comfortabel achter de muur die ze tussen hen en de inwoners van Diksmuide hebben opgetrokken. Dat moeilijke vragen, zoals die over het toch wel vreemde dossier van de centrummanager, heel wat minder moeilijk zijn als de antwoorden het grote publiek toch niet bereiken zal er wel iets mee te maken hebben. Dat CD&V en Idee Diksmuide daarmee een van de fundamenten van onze moderne democratie onderuit halen, lijkt hen niet te deren. Vragen van de oppositie om de digitale gemeenteraadszittingen te streamen of toestemming om die zelf te streamen worden niet beantwoord of afgewimpeld. Nochtans zijn beslissingen over bijvoorbeeld een gedeeltelijke fietszone in het centrum, de start van het Boterhalle-project... zaken die het dagelijkse leven en de toekomst van heel wat Diksmuidelingen zullen beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat het debat ten gronde kan gevoerd worden en zo openbaar mogelijk."Kurt Vanlerberghe (S.pa-Open): "Tal van andere gemeenten laten de gemeenteraad wel fysiek doorgaan, maar met de nodige afstand, bijvoorbeeld in een sporthal of cultuurzaal. Ook in Diksmuide zou het CC Kruispunt perfect kunnen fungeren als locatie voor de gemeenteraad."Gemeenteraadsvoorzitter Katleen Winne (Idee Diksmuide) betreurt deze reactie van de oppositie: "Er is wel degelijk nagedacht over fysiek vergaderen, maar met 25 mensen + onze algemeen directeur bleek dit niet goed te organiseren met het oog op het bewaren van de sociale afstand. Wat de vorm van de gemeenteraad van 30 maart betreft: het was niet in se was een besloten zitting, maar een openbare zitting achter gesloten deuren. De gemeenteraad gaat in besloten zitting door aangezien er geen andere mogelijkheid bestaat om te blijven vergaderen. De burgemeester heeft daartoe een besluit genomen om de veiligheid en gezondheid van de raadsleden te garanderen. Iedereen kon diezelfde avond stemmen via het Cobra-softwaresysteem. De democratische principes, waaronder de openbaarheid valt, moeten zoveel mogelijk worden nageleefd. Er bestaat geen probleem om de inhoud van de agendapunten bekend te maken, als deze in normale omstandigheden in openbare zitting behandeld zouden worden. Hetzelfde geldt voor de bekendmaking van de notulen en het zittingsverslag. Vanuit het principe van maximale openbaarheid kunnen de vragen en antwoorden na afloop van de gemeenteraad worden doorgegeven aan de pers. De vragen en antwoorden worden namelijk ook opgenomen in de notulen (eventueel in verkorte versie) en in het zittingsverslag (volledige weergave). De gemeenteraad van april wilden we digitaal organiseren via Microsoft Teams, maar voor heel wat mensen is er nog altijd de digitale kloof. De intenties waren er zeker om de gemeenteraad in een zo goed mogelijk communicatieve vorm te laten doorgaan. Daarom is er ook een try-out geweest, waarvoor iedereen een handleiding heeft gekregen. Dat is best wel goed gelukt, en de gemeenteraad van april was trouwens heel constructief! We hebben trouwens als politici een voorbeeldfunctie, want nog altijd vraagt de federale overheid om zoveel mogelijk in je eigen contactbubbel te blijven. Dan is een fysieke gemeenteraad niet meteen het goede voorbeeld. Uiteraard missen we nu de fysieke lichaamstaal, maar voor de volgende gemeenteraad is het te laat om nog een geschikte locatie aan te duiden, met plexiwanden en voldoende sociale afstand. Maar transparantie over de gemeenteraad is er beslist wel, alleen kan iedereen het zittingsverslag pas met vertraging inkijken. Met het digitale platform HOPLR bewijst Diksmuide ook dat er open en transparant wordt gecommuniceerd met alle burgers. Tot slot wil ik ook benadrukken dat Diksmuide een schitterend rapport heeft gekregen op het vlak van de corona-aanpak!"(MVQ)