1. Komen het schepencollege en de gemeenteraad nog samen?

"Het schepencollege organiseren we wekelijks via Zoom. Ikzelf, als burgemeester, en de algemeen directeur zijn daarbij in het gemeentehuis fysiek aanwezig, maar houden uiteraard voldoende afstand. De gemeenteraadscommissies werden geschrapt en in maart was er geen gemeenteraad. Op 23 april vindt de raad wel plaats, ook via Zoom en met een livestream voor het publiek.
...

"Het schepencollege organiseren we wekelijks via Zoom. Ikzelf, als burgemeester, en de algemeen directeur zijn daarbij in het gemeentehuis fysiek aanwezig, maar houden uiteraard voldoende afstand. De gemeenteraadscommissies werden geschrapt en in maart was er geen gemeenteraad. Op 23 april vindt de raad wel plaats, ook via Zoom en met een livestream voor het publiek. "We gaan voorlopig gewoon verder met de geplande uitvoering van ons meerjarenplan. Op dit moment staan dus geen projecten of investeringen on hold.""Het gemeentehuis blijft open op afspraak, voornamelijk voor dringende zaken. Zelf blijf ik zowel telefonisch, per mail als via sociale media bereikbaar. Met de gemeentelijke diensten communiceren we ook volop via sociale media en onze eigen website. Daarnaast bussen we elke week een nieuwsbrief met de nieuwste maatregelen en informatie bij alle inwoners en hebben we twee informatieve telefoonnummers gepromoot. En heel belangrijk: ons team heeft alle 80-plussers opgebeld om te vragen hoe het is en of ze iets nodig hadden. En met vrijwilligers@kuurne.be brengen we wie nood heeft aan hulp of hun hulp kan aanbieden, met elkaar in contact.""Het annuleren van gehuurde zalen kan kosteloos. Tickets en inschrijvingen voor sportkampen werden terugbetaald. We zijn ondertussen gestart met een werkgroep om de financiële impact te monitoren. Ik denk dat we daar na de crisis beter zicht op zullen hebben. Het verlies kunnen we opvangen met de financiële reserve die we in 2019 opgebouwd hebben. De inkomsten liggen lager, maar er zijn nu ook minder uitgaven. De impact zal waarschijnlijk in 2021 hoger liggen." "We proberen het personeel zoveel mogelijk aan het werk te houden, al moeten we daarvoor wat creatief zijn. Sommigen hebben nu andere taken. Negen personeelsleden van de gemeente en het OCMW zijn volledig tijdelijk werkloos, zes anderen werken minder dagen per week."Hoe doen ze het in andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het opwww.kw.be/lokalepolitiek