1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?
...

1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen? "Elke week komen wij nog bijeen met het schepencollege, maar de gemeenteraad van deze maand is uitgesteld tot 8 mei. De bijeenkomsten van het zeskoppige schepencollege gebeuren momenteel in de raadzaal waarbij we de social distancing gemakkelijk in acht kunnen nemen."2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?"Er zijn verschillende projecten on hold gezet, of de aanbestedingstermijnen zijn ervan verlengd. De bouw van een nieuwe school is stilgelegd, evenals verschillende wegwerkzaamheden. De aanbesteding van het Casinogebouw is met een maand verlengd."3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?"Ik ben elke dag nog in het gemeentehuis aanwezig, enkel afspraken met hoogdringendheid ontvang ik persoonlijk, maar ik ben doorlopend bereikbaar via gsm, email, en dergelijke meer."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?"Er zijn verschillende maatregelen genomen, onder andere de opschorting van het zomerparkeerbeleid en de jobstudenten. We hebben zelf ingestaan in het voorzien van medisch materiaal voor ons personeel, onder andere mondmaskers, hygiënische handgel, ..."5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven? "Er is de kans geboden om thuis te werken, sommige personeelsleden zijn ingezet in andere diensten om een handje bij te steken, er is momenteel nog niemand op technisch werkloosheid geplaatst."