De burgemeester had beslist om de gemeenteraad te organiseren in zaal Concorde in Pollinkhove: "Het is toch altijd beter om fysiek te vergaderen, en daar is meer ruimte dan in onze raadzaal." Oppositiepartij Inspraak vroeg zich af waarom er dan geen publiek of pers werd toegelaten. "Daarbij hebben jullie dan niet de wetgeving gevolgd, want zo'n besluit moet worden bekrachtigd op de volgende gemeenteraad - en dit stond niet geagendeerd!" De burgemeester haalde als argument aan dat hij geen publiek wilde toelaten om redenen van veiligheid en hygiëne omdat er in die zaal ook wordt lesgegeven aan kinderen van het eerste leerjaar.
...

De burgemeester had beslist om de gemeenteraad te organiseren in zaal Concorde in Pollinkhove: "Het is toch altijd beter om fysiek te vergaderen, en daar is meer ruimte dan in onze raadzaal." Oppositiepartij Inspraak vroeg zich af waarom er dan geen publiek of pers werd toegelaten. "Daarbij hebben jullie dan niet de wetgeving gevolgd, want zo'n besluit moet worden bekrachtigd op de volgende gemeenteraad - en dit stond niet geagendeerd!" De burgemeester haalde als argument aan dat hij geen publiek wilde toelaten om redenen van veiligheid en hygiëne omdat er in die zaal ook wordt lesgegeven aan kinderen van het eerste leerjaar. "De beheersplannen voor de twee dorpskernen zijn een sluitstuk van een omvangrijke studie" legde burgemeester Morlion uit. "Daarin worden alle woningen, de omgeving en de erfgoedelementen omschreven. Na goedkeuring van deze plannen kunnen eigenaars voor werken aan panden met erfgoedwaarde een subsidie krijgen van 40%. De gemeente krijgt voor de opmaak van de plannen subsidie: Fintele (9.400 euro) en Reninge (13.080 euro)."Er is ook een voorkeurscenario voor de dorpskernen uitgewerkt inzake verkeersveiligheid en -leefbaarheid. "Vrij ingrijpend is de doortocht Lo waar vier camera's bij iedere invalsweg zullen geplaatst worden; op die manier zal er trajectcontrole zijn" aldus burgemeester Morlion. "Voor voertuigen +3,5 ton geldt een snelheidsregime van 30km/u! Ook alle schoolomgevingen worden aangepakt. Dit was een belangrijk item in ons verkiezingsprogramma dat we nu willen realiseren."Om de impact van de coronacrisis op korte termijn op te vangen werden in Lo-Reninge reeds verschillende maatregelen genomen. De nadruk lag hierbij op snel en efficiënt handelen om zo de ergste noden te lenigen."Het relanceplan focust op de zwaarst getroffen domeinen: ondersteuning van de economische heropleving, van de kwetsbare burgers en van het sociaal weefsel en onze verenigingen" zegt de burgemeester. "Er werd een brede communicatiecampagne opgezet om alle geledingen van de bevolking te bereiken: via het platform #Lo-ReningeHelpt worden vrijwilligers en hulpvragen bij elkaar gebracht. Zo werden alle 80-plussers opgebeld om te horen of ze hulp nodig hadden. De informatie werd via allerlei kanalen verspreid (site, app, FB, infokrant, affiches) en regelmatig geüpdatet. Er werd een webpagina aangemaakt waarop alle handelszaken staan vermeld die thuis leveren, afhaalmaaltijden serveren of open zijn. De stad heeft intussen al geïnvesteerd in aankoop van maskers en stof (>10.000 euro), laptops voor kansarme kinderen (2000 euro), gels, plexischermen, ... (5000 euro, logistiek, o.a. aan het WZC Zilvervogel. We nemen een regierol op ons voor de lokale kinderopvang in samenwerking met Ferm en ondersteunen de heropstart van de scholen. Voor onze handelszaken en landbouwers denken we bijvoorbeeld aan een verkorte betaaltermijn van facturen door de gemeentelijke diensten, een tegemoetkoming in de huur van gemeentelijke eigendommen, adviesverlening en begeleiding en blijven actie voeren met 'Koop #8647, koop Lokaal'. Voor het heropstarten van de marktdag zijn de voorbereidingen getroffen, met een circulatieplan, looplijnen, stickers, handgels,... Voor de toeristische sector werken we met Westtoer aan een promotieplan om het fiets- en wandelaanbod in de kijker te zetten. We zullen versneld investeren in fietspaden en wandelwegen. We zullen inzetten op openluchtexpo's, de beeldenroute, een beleefparcours, fietszoektochten en wandelroutes. We denken aan openluchtcinema's in onze 4 dorpskernen. Met de uitgifte van horecabonnen en logiesbonnen waaraan de gemeente 10% bijdraagt willen we de meest getroffen sectoren in onze gemeente ondersteunen."Oppositiepartij Inspraak betreurt dat hun voorstel om alle burgers een coronawaardebon van 25 euro te geven, werd afgevoerd. "Om op korte termijn een boost te geven aan de handelsdynamiek van onze stad stellen we deze steunmaatregel voor" verdedigt Ignace Lootvoet het voorstel. "Deze bon met beperkte geldigheidsduur kan enkel ingewisseld worden bij deelnemende handelaars van Lo-Reninge. De waardebon is een win-win. Gaat het goed met de lokale handel en horeca, dan gaat het goed van Lo-Reninge en vice versa. Het is belangrijk dat de lokale handel snel een doorstart kan maken na de coronacris."Burgemeester Lode Morlion wil het voorstel nog niet definitief behandelen, maar uitstellen: De sectoren die het nu nog heel moeilijk hebben, met name de horeca, de toeristische sector en landbouw moeten we voorrang geven. We moeten eerst onderzoeken met welke middelen we ze speciaal kunnen ondersteunen." "Jullie vinden het voorstel waardevol maar niet goed genoeg, niet perfect genoeg. Dat de nood er NU is, daar staat men niet bij stil" besluit Ignace Lootvoet teleurgesteld. Het feit dat de meerderheid dit agendapunt laat verdagen en er zelfs niet over wenst te stemmen, valt bij de oppositie niet in goede aarde.(MVQ)