1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad?
...

1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad?"Het schepencollege komt wekelijks bijeen en dat kan fysiek - uiteraard met aandacht voor social distance - en elektronisch. De gemeenteraad van maart werd opgeschort maar vanaf april zal die volledig digitaal plaatsvinden. We dienen nog te bekijken of dit door de inwoners gevolgd zal kunnen worden."2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?"Grote projecten/investeringen werden momenteel nog niet uitgesteld. De geplande verhuizing van de dienst burgerzaken naar het gebouw op de markt zal evenwel later moeten gebeuren."3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?"Sociale media zijn cruciaal, net als onze website. We verspreiden extra edities van de boskrant. We blijven bereikbaar via telefoon en mail, waaronder een algemeen coronanummer. Mijn persoonlijk telefoonnummer werd nogmaals gedeeld zodat inwoners zich ook rechtstreeks tot mij kunnen richten."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? "We schrappen heel wat retributies en voorzien extra voedselpakketten voor de meest kwetsbaren, samen met de gemeente Kortemark. Er zijn extra middelen voor de Bosrank om een extra voedselbedeling te kunnen organiseren. Vrijwilligers maken mondmaskers voor de zorgverleners op ons grondgebied. We steunen het woonzorgcentrum waar we kunnen en er is ook een boodschappendienst voor 65-plussers die niet buiten kunnen."5. Wat met het gemeentepersoneel? "Thuiswerken is nu de norm. Heel even werd er dienstvrijstelling gegeven aan onze medewerkers. Dit gaf ons de tijd om onze werking opnieuw te organiseren, maar intussen kon iedereen opnieuw aan het werk." (API)Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek