1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad?

"De gemeenteraad van maart vond plaats achter gesloten deuren. Een deel van de raadsleden was fysiek aanwezig, de anderen hebben zich schriftelijk akkoord verklaard met de agendapunten. De agenda en de besluitenlijst zijn bekendgemaakt via de we...

"De gemeenteraad van maart vond plaats achter gesloten deuren. Een deel van de raadsleden was fysiek aanwezig, de anderen hebben zich schriftelijk akkoord verklaard met de agendapunten. De agenda en de besluitenlijst zijn bekendgemaakt via de website. Het schepencollege bleef onderling contact houden met videocalls, maar afgelopen woensdag kwamen we fysiek bijeen in het gemeentehuis, met respect voor de sociale afstand.""Het renovatiedossier van de sporthal, de herinrichting van het Robecijnplein (Spiere Plaats) en de bouw van het woonzorgcentrum Helkijn zijn allemaal dossiers die ongetwijfeld vertraging zullen oplopen buiten onze wil om.""Ik ben perfect bereikbaar via e-mail en telefoon. De inwoners hebben mijn nummer en zo nodig kunnen inwoners nog altijd een afspraak met me maken.""Er zijn geen specifieke maatregelen, we volgen de adviezen van de hogere overheden op.""Al het personeel blijft aan de slag. De administratie werkt volledig van thuis uit en er is elke voormiddag permanentie in het gemeentehuis en het OCMW. We zijn telefonisch bereikbaar én op afspraak. De werklieden zijn ook allemaal aan de slag." (JD)Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek