Het verenigingsleven wordt nieuw leven ingeblazen met 20 procent extra werkingssubsidies voor alle lokale verenigingen. Er komt steun aan het Rode Kruis om het verlies van hun stickeractie goed te maken. De verenigingen krijgen een korting op hun huur van 13 maart tot 31 augustus. Jeugdhuizen en cafetaria's betalen in dezelfde periode geen huur. Muziekverenigingen krijgen een korting van ...

Het verenigingsleven wordt nieuw leven ingeblazen met 20 procent extra werkingssubsidies voor alle lokale verenigingen. Er komt steun aan het Rode Kruis om het verlies van hun stickeractie goed te maken. De verenigingen krijgen een korting op hun huur van 13 maart tot 31 augustus. Jeugdhuizen en cafetaria's betalen in dezelfde periode geen huur. Muziekverenigingen krijgen een korting van 20 procent per lid, hetzelfde geldt voor vaste gebruikers van sportinfrastructuur. Er is een extra stimulans voorzien voor buurtwerkingen, voor jeugdhuizen en steun aan leden van jeugdwerkingen van verenigingen in de vorm van een Ledegembon.174 mantelzorgers en 36 vrijwilligers kregen een verwenpakket als bedanking. Er is een gevarenpremie voorzien voor medewerkers van de poetsdienst aan huis van 2 euro per gewerkt uur.Er komt een Ledegembon ter waarde van 20 euro voor elke aanslag gezins- en bedrijfsbelastingen. Er is de koopjesactie juli/augustus van Unizo Ledegem (ter vervanging van de Batjes) en een koopkrachtverhoging voor personeelsleden met de Ledegembon.Elke bewoner ouder dan 12 jaar kreeg een herbruikbaar mondmasker en er kwamen dispensers voor ontsmetting in zalen en bij de uitleendienst. De jeugdbewegingen kunnen veilig op kamp met de kit 'corona-proof' en er is een tegemoetkoming van 5 euro voorzien voor elk kind op kamp. Alle tegemoetkomingen zijn cumuleerbaar. Dit betekent dat een kind dat op kamp gaat en bijvoorbeeld ook lid is van een sportvereniging, van beide toelagen kan genieten.De gemeente voorziet een aantal acties in het kader van lokale armoedebestrijding, een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens, S-tickets voor cliënten van de sociale dienst, financiële steun voor materiële, sociale, medische of psychologische dienstverlening en waardebonnen voor speelgoed voor cliënten met kinderen. Alles samen gaat het om 278.000 euro aan steunmaatregelen, waarvan bijna 100.000 euro uit het eigen gemeentelijke budget. (EDH)