Meer dan de gemeenteraad zelf bleven de vele vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor Bredene tijdens een aansluitend debat hangen. Het gemeentebestuur kondigde begin april een relanceprogramma van 500.000 euro aan. Hoezeer Vicky Dereere (N-VA-fractieleider) maandag ook aandrong, een concreet antwoord op waar de gelden straks naartoe sijpelen, kreeg ze niet.
...

Meer dan de gemeenteraad zelf bleven de vele vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor Bredene tijdens een aansluitend debat hangen. Het gemeentebestuur kondigde begin april een relanceprogramma van 500.000 euro aan. Hoezeer Vicky Dereere (N-VA-fractieleider) maandag ook aandrong, een concreet antwoord op waar de gelden straks naartoe sijpelen, kreeg ze niet.Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) bleek zelfs verbouwereerd. "We zijn al volop bezig met de denkoefening en hopen met dit huiswerk klaar te zijn binnen twee weken. Maar vergis u niet, we zullen niet iedereen tevreden kunnen stellen. De oefening die we vandaag maken is moeilijk. Aartsmoeilijk. We moeten daarbij ook naar de eigen portemonnee kijken. Wat zal de gemeente aan inkomsten derven en welke onvoorziene kosten, voor bijvoorbeeld de mondmaskers, hebben we intussen gemaakt? Vergeet ook niet dat alle zomerevenementen afgelast zijn. We verliezen ook langs die zijde geld. En dan heb ik het nog niet gehad over de vele Bredenaars, die intussen langs het Sociaal Huis gepasseerd zijn voor financiële steun. Mensen die tijdelijk werkloos zijn en de eindjes niet meer aan mekaar geknoopt krijgen. We moeten ook hen straks een perspectief bieden. Kortom, als we op alle vragen van de handelaars, het OCMW, de horeca, de verenigingen,... willen ingaan, dan moeten we die 500.000 euro met 20 vermenigvuldigen. Je begrijpt, dat geld is er niet. Een en ander op een drafje beslissen, kan bovendien al helemaal niet."De burgemeester maakte zich ook bijzonder druk over de vele berichten die hij recent ontving van tweedeverblijvers. "Die willen zowat allemaal hun taks terugbetaald krijgen. Of onze handelaars het moeilijk hebben en er steeds meer mensen hulp van het OCMW nodig hebben, het interesseert hen niet. Zij willen hun geld terug. Punt. Welnu, die tweedeverblijvers zijn voor mij geen prioriteit."Financiënschepen Eddy Gryson (sp.a) merkte op dat de eerste keuze straks allicht zal zijn: "Wat kunnen we de volgende jaren niét meer doen? Ons meerjarenplan, waar we zo hard aan gewerkt hebben, mag naar de prullenmand. We kunnen opnieuw beginnen. Vandaag komen we, wanneer we de min aan inkomsten optellen bij de extra, onvoorziene uitgaven al snel uit op een verlies van 565.000 euro voor de gemeente. En dan is daar het verlies aan personenbelasting, dat ons te wachten staat, nog niet bijgeteld."Goed nieuws kon er tijdens de raad wel opgetekend worden voor de marktkramers. In tegenstelling tot wat burgemeester Vandenberghe eerder verkondigde, zal er toch een wekelijkse dinsdagmarkt georganiseerd worden. "De eerste dinsdagmarkt vindt, bij wijze van proef, plaats op 26 mei. Om de veiligheid te garanderen, zullen er heel wat restricties voor zowel marktkramers als bezoekers opgelegd worden. Er worden maximum 50 marktkramen toegelaten (normaal zijn dat er 73). Het gemeentebestuur zal de volgende dagen alle marktkramers contacteren. Op het marktplein zullen de kramen op een veilige afstand van elkaar worden geplaatst. Wie de markt bezoekt, zal dit enkel kunnen via een afgesloten eenrichtingsparcours waar een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig zal worden toegelaten", verduidelijkte bevoegd schepen Erwin Feys (sp.a).(MM)