1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?

"Uiteraard, maar de overlegmomenten worden op een andere manier georganiseerd. Het schepencollege en de gemeenteraad vergaderen via videoconferentie, dit voor het eerst bij de gemeenteraad van donderdag 26 maart."
...

"Uiteraard, maar de overlegmomenten worden op een andere manier georganiseerd. Het schepencollege en de gemeenteraad vergaderen via videoconferentie, dit voor het eerst bij de gemeenteraad van donderdag 26 maart."2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?"Voorlopig is dat niet het geval."3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?"Dat gebeurt via het e-loket, e-mail en telefoon. De contactgegevens van mezelf als burgemeester en van de schepenen staan op de website. De diensten zijn elektronisch bereikbaar en indien nodig ook fysiek, maar dan enkel op afspraak."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?"We geven zoveel mogelijk informatie mee op een speciale coronapagina op de stedelijke website. Daar vind je ook een lijst met vragen en antwoorden en onze diensten belden ook al de tachtigplussers op om te horen of ze hulp nodig hebben."5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven?"Momenteel zijn alle medewerkers aan de slag, zoveel mogelijk via thuiswerk en anders wordt er rekening gehouden met social distancing."