1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?
...

1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?"Het college komt wekelijks fysisch bijeen, rekening houdend met de social distancing, gezien de uitgebreide agenda en de vele specifieke punten die behandeld moeten worden. Op 8 april werd de gemeenteraad digitaal gehouden. Die was niet te volgen door de burgers."2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de corona-crisis on hold gezet?"Momenteel hebben we nog geen projecten/investeringen on hold geplaatst."3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?"Communicatie blijft uiterst belangrijk. Het gemeentehuis en de sociale dienst zijn enkel op afspraak en voor dringende gevallen te bezoeken. We vragen iedereen om maximaal gebruik te maken van het digitaal loket. https://www.meulebeke.be/producten/detail/516/e-loket. Ik hou ook geen spreekuur maar ben wel altijd bereikbaar op het nummer 0475 25 20 72."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?"Pas na de coronacrisis zal er een duidelijker beeld zijn van de financiële schade die zowel particulieren als bedrijven als de gemeente geleden hebben. Na intergemeentelijke afstemming zal het college hiervoor initiatief nemen en desgevallend ondersteunende maatregelen treffen."5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven? "Het administratief personeel werkt vooral van thuis uit. 60% van ons technisch personeel is momenteel economisch werkloos. We wachten nu de beslissingen af van de veiligheidsraad.Ik hoop vooral dat iedereen de maatregelen blijft opvolgen, zodat we met zijn allen veilig door deze crisis komen."