1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad? En zo ja, op welke manier? Kan de gemeenteraad ook door de gewone burger gevolgd worden?

"Het schepencollege en gemeenteraad houden wij via Teams, elk vanuit zijn eigen kot. De gemeenteraad zal voor het eerst zo verlopen vanaf 30 april, de politieraad vanaf 21 april. Het schepencollege zijn wij vorige week...

"Het schepencollege en gemeenteraad houden wij via Teams, elk vanuit zijn eigen kot. De gemeenteraad zal voor het eerst zo verlopen vanaf 30 april, de politieraad vanaf 21 april. Het schepencollege zijn wij vorige week zo gestart. De weken voordien was er schepencollege in de raadzaal, waarbij we ver van elkaar zaten. De proefsessies moeten nog gebeuren ter voorbereiding van de gemeenteraad. Of de burger de zitting zal kunnen volgen, is nog niet duidelijk.""De toekenning van de concessie van het Gaverkasteel loopt vertraging op. Dat is maar één voorbeeld. Maar de aanpak van de crisis was de voorbije weken prioritair.""Via de website houden wij de burger perfect op de hoogte. En via de digitale weg kan er heel wat de dag van vandaag. Ook het vergaderen via video en Teams zal zeker een blijver zijn.""Het is te vroeg om hier conclusies te trekken. Het zal voor weinigen een winstgevend jaar zijn, maar de gezondheid van onze burgers is nu prioritair.""Voorlopig blijft iedereen aan de slag."Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek