Drie belangrijke Brugse stadsdiensten - Toerisme, Economie en Financiën - hebben de opdracht gekregen om tegen 20 april een nota voor te leggen aan het schepencollege, met concrete voorstellen voor de relance van Brugge na de coronacrisis. "Op basis van hun studies zal het stadsbestuur een aantal concrete maatregelen uitdokteren en ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad eind deze maand", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).
...

Drie belangrijke Brugse stadsdiensten - Toerisme, Economie en Financiën - hebben de opdracht gekregen om tegen 20 april een nota voor te leggen aan het schepencollege, met concrete voorstellen voor de relance van Brugge na de coronacrisis. "Op basis van hun studies zal het stadsbestuur een aantal concrete maatregelen uitdokteren en ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad eind deze maand", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).Met 6.000 Brugse gezinnen die van het toerisme leven, na de slabakkende Zeebrugse haven is toerisme de grootste werkgever, kreunen het lokale handelsleven en de horeca zwaar onder de coronacrisis. "Voor de periode maart-juni zal de sector in Brugge een omzetverlies van 159 miljoen euro lijden. In deze periode realiseert onze toeristische sector 30% van zijn jaaromzet. Het zal nog een tijdje duren eer de markt zich hersteld heeft. Experten rekenen op een volledig jaar. Na de terreuraanslagen van 2016 duurde het twee jaar eer het toerisme het topjaar 2015 opnieuw bijgebeend had."Een relanceplan dringt zich bijgevolg op. Dat is volgens de Brugse burgemeester tweeledig: "Enerzijds zullen we volop inzetten op de promotie van Brugge als dé winkelstad bij de omliggende gemeenten en als dé bestemming voor een meerdaagse citytrip. In eerste instantie zal die promocampagne zich richten tot de Belgische markt, want we weten niet hoe lang de grenzen zullen gesloten blijven. Pas in een latere fase zullen we onze buurlanden bestoken. Je pijlen richten op Spanje en Italië zal nog lange tijd zinloos zijn.""Onze diensten zullen minutieus in kaart brengen welke tegemoetkomingen wij als stad voor de bewoners en de lokale handelaars kunnen doen. Met oog voor een financieel evenwicht. Je kan niet zomaar taksen schrappen en premies uitreiken, als er geen geld meer in de stadskas komt. Nu al zijn voor maart en april de verblijfstaks, de terrastaks en de taks voor het gebruik van het openbaar domein geschrapt. Deze maand worden facturen noch belastingen uitgestuurd."Door de lockdown zijn winkels en horecazaken gesloten en is het publieke leven stilgevallen. Maar alle 1500 stadsmedewerkers blijven aan het werk. "Met uitzondering van de 100 zieken. 6,45% ligt in lijn met het normaal ziekteverzuim", zegt personeelsschepen Martine Matthys. Bij Mintus is er volgens voorzitter Pablo Annys zelfs minder ziekteverzuim dan voor het coronatijdperk. Eén op drie stadsambtenaren werkt in deze crisis van thuis uit. "Dat verloopt goed en is een les voor de toekomst", aldus Dirk De fauw. Hij benadrukt dat niemand van het stadspersoneel tijdelijk werkloos is.Schoonmaakploegen blinken de lusters van het stadhuis op, boenen houten vloeren en geven de stadsschouwburg een opfrisbeurt. 175 stadsmedewerkers kunnen door het sluiten van een aantal publieke diensten niet langer hun normale taken uitvoeren. "Dat is vooral zo voor het museumpersoneel. Suppoosten zijn aan de slag in het containerpark en in het Huis van de Bruggeling", zegt cultuurschepen Nico Blontrock. Schepen Marine Matthys beaamt: "Het contactcenter in het Huis van de Bruggeling kreeg versterking, want er komen tot 500 oproepen per dag binnen. Na het paasweekend waren er voor de recyclageparken al 300 aanvragen voor een afspraak!"Volgens onderwijsschepen Ann Soete hebben de leerkrachten van de stadsscholen deze paasvakantie opvang verzorgd voor leerlingen tot 14 jaar en blijven ze van thuis uit digitaal aan het werk. Schepen Pablo Annys wijst op de noodopvang die kinderdagverblijf De Blauwe Lelie ingevoerd heeft. Mintus heeft omwille van het besmettingsgevaar de poetshulp aan senioren wel opgeschort. Medewerkers van de sportdienst worden ingezet bij het onderhoud van de sportcentra en helpen het zorgpersoneel in het triagepunt in Daverlo. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem gaf haar diensten de opdracht om onderhoudswerken uit te voeren zoals het schilderen van 400 publieke banken. En op de balkonrotonde aan het station worden 9.000 plantjes geplant. "Maar ook de klussen die normaal gezien door de sociale tewerkstelling wordt uitgevoerd, zoals zwerfvuilrondes en onkruid wieden, zijn door stadspersoneel overgenomen. De grote werven, zoals de heraanleg van de Katelijnestraat en de nieuwe beurs- en congreshal, liggen jammer genoeg stil."Burgemeester Dirk De fauw vult aan: "Aannemers die werken met buitenlands personeel, zoals Portugese kasseileggers, moesten hun werk staken bij gebrek aan medewerkers. Aan de beurshal kon de regel van social distancing niet gegarandeerd worden. Maar de kleinere aannemers blijven doorwerken, zoals bijvoorbeeld voor de schilderwerken in de Hoogstraat."Tijdens de coronacrisis geeft het stadspersoneel ook blijk van creativiteit en solidariteit. Dirk De fauw: "Onze medewerkers maken mondmaskers en beschermende schorten voor de woonzorgcentra. En onze schoonmaakploeg produceert, in overleg met het stadslabo, zelf een ontsmettingsmiddel voor deurklinken."