Wel of geen sleet op oranjeblauw huwelijk in Kortemark? Communicatie laat soms te wensen over volgens oppositie

foto JDK
Redactie KW

Drie jaar na de verkiezingen bekijkt Content-raadslid Tim Deweerdt het reilen en zeilen in de Kortemarkse politiek. Geen goeie punten voor communicatie, aldus Tim. Toch wel, zegt burgemeester Damman, oranjeblauw zit (nog) vol energie.

“Ik probeer positief oppositie te voeren”, aldus raadslid Tim Deweerdt van Content. “Overeenkomen moet je altijd doen, want als het moment komt dat er samengewerkt moet worden, zal je elkaar ook recht in de ogen moeten kijken. Ik vind dat oranjeblauw het op zich niet slecht doet, maar er schort iets aan de manier waarop sommige beleidskeuzes tot stand komen.”

“Dit zien we bij bouwprojecten, het slibstort van Silvamo, het burgerbudget van vorig jaar … Het plaatje klopt vaak niet. Soms wordt erg uitvoerig gecommuniceerd, maar ook dikwijls te laat. Gemeenteraadsleden én geëngageerde inwoners worden zo voor voldongen feiten geplaatst.”

Zwembad

“Neem nu het zwembad dat verdwijnt. Dat is niet alleen jammer voor de gemeente, maar dit is zowat het symbool van de manier waarop er in Kortemark aan politiek gedaan wordt. Pas na de verkiezingen werd dit gecommuniceerd, in de hoop dat alles vergeten is tegen 2024.”

Tim Deweerdt. (foto JD)
Tim Deweerdt. (foto JD)

“Over makkelijke dingen mag iedereen zijn zeg doen, maar inspraak verdwijnt bij heikele thema’s. Als het gaat om het uitstippelen van het echte beleid, raadpleegt men de adviesraden niet. De coalitie valt soms te vergelijken met een gedwongen huwelijk, zonder passie.”

“Met onze gemeente waren wij nog voor de verkiezingen voortrekkers met de ontwikkeling van onze ‘t is an jundre-app”, repliceert burgemeester Karolien Damman (CD&V). “Daarin kregen alle Kortemarkenaren de kans om mee het beleid te bepalen. Hiermee werd na de verkiezingen rekening gehouden en dit werd bezegeld in een meerjarenplanning. Inspraak en burgerparticipatie zijn en blijven voor deze coalitie uiteraard belangrijk. Dat adviesraden niet betrokken worden bij het uitstippelen van het echte beleid, klopt niet.”

“In deze raden zitten heel veel betrokken leden met een eigen onderbouwde mening die ze ook mogen uiten en waarmee we rekening houden. Zo werd ons concept fietsstraten eerst voorgelegd aan de lokale verkeerscommissie waarin alle adviesraden zetelen en dit werd na hun opmerkingen nog bijgestuurd.”

Altijd voor- en tegenstanders

“In bepaalde moeilijke dossiers zullen er echter altijd voor- en tegenstanders zijn en is het aan deze coalitie die het vertrouwen van de kiezer kreeg, om in eer en geweten de knoop door te hakken nadat alle aspecten onder de loep zijn genomen. Communicatiebeleid zit hem ook in kleine dingen.”

Burgemeester Karolien Damman. (foto JD)
Burgemeester Karolien Damman. (foto JD)

“Dagelijks krijg je vragen of opmerkingen van inwoners. Ook dat is enorm belangrijk om daar telkens een antwoord op te geven, mensen weer op weg te helpen of zaken mee te nemen. Er zit bijlange nog geen sleet op ons huwelijk want met onze coalitiepartner rijden we de rit vol energie uit. Er staan immers nog veel mooie projecten op stapel die wij samen willen en gaan realiseren.”

(JD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.