Vooruit zet pionnen klaar voor 2024

Jeroen Soete (rechts) neemt de fakkel over van John Crombez als fractieleider van Vooruit. Crombez krijgt de handen vrij om voor zijn partij de verkiezingen van 2024 en het toekomstplan voor te bereiden. © Peter MAENHOUDT
Hannes Hosten

Oppositiepartij Vooruit herverdeelt de taken. John Crombez laat het fractieleiderschap over aan Jeroen Soete en verlegt zijn focus naar de verkiezingen en het toekomstplan voor 2024. “Het huidige stadsbestuur is niet goed voor de Oostendenaars”, vinden ze. “Het luistert te weinig naar de mensen en biedt hen te weinig zekerheid en veiligheid. Veel mensen hopen op een ander, positief project. Daar willen wij voor zorgen.”

Vanaf de volgende gemeenteraadszitting is het aan Jeroen Soete (38) om als fractieleider de Vooruit-troepen in de gemeenteraad aan te vuren. Jeroen zetelt sinds 2016 als gemeenteraadslid en was al eens fractieleider in de vorige legislatuur. Nu neemt hij de fakkel over van John Crombez (48), die zich volledig toelegt op de verkiezingen van 2024 en het bijhorende toekomstplan.

“Ik ben heel blij met die nieuwe rolverdeling”, aldus John, die twee jaar terug kapte met de nationale politiek om een onderzoeksproject van het UZ Gent over onze gezondheidszorg te gaan leiden, maar wel in Oostende actief blijft. “Sinds 2009 werk ik al samen met Jeroen. Toen ik destijds in Oostende terugkeerde, ging ik op zoek naar nieuwe mensen. Zo zijn we elkaar tegengekomen. Ik merkte meteen dat Jeroen erg belezen is over politiek en dat er veel in hem zit. Daarom nodigde ik hem uit om mee te draaien.”

Thuiszorg

Jeroen Soete, momenteel kabinetschef van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, legt zich de laatste jaren al toe op belangrijke dossiers in de gemeenteraad. Zo leidde hij het verzet tegen de overdracht van de thuiszorgdiensten aan privé-organisatie I-mens. “Intussen is duidelijk dat de stad door die operatie heel wat subsidies zal verliezen. Wat aangekondigd werd als een operatie die de stadskas 1 miljoen euro zal opleveren, zal uiteindelijk in het beste geval neerkomen op een nuloperatie. Zoals bekend trok vakbond ACV intussen naar de Raad van State tegen die beslissing. Het is moeilijk te begrijpen dat Groen en CD&V daarin zijn mee gegaan, maar dat moeten zij natuurlijk weten.”

“Er zijn weinig mensen die over dat dossier meer weten dan Jeroen”, looft John Crombez zijn opvolger als fractieleider. “Wij staan duidelijk voor een heel ander project dan de huidige coalitie. Op het vlak van klimaat bijvoorbeeld vinden wij dat er grotere stappen vooruit moeten worden gezet. Vroeger kon iedereen een energiescan aanvragen of een renteloze lening aangaan om energiebesparende ingrepen te laten uitvoeren. Dit stadsbestuur beperkte dat tot mensen met lage inkomens, al worden de renteloze leningen nu weer uitgebreid. Nieuwe, grote projecten op het vlak van energiebesparing? Hoor je niets meer van. Deze coalitie biedt de mensen te weinig zekerheid en veiligheid. Wij willen minder administratieve sancties, minder brieven die zeggen dat mensen hun oprit of tuin moeten afbreken, maar meer dialoog met en zorg voor de burger. En ook weer een echte wijkpolitie en meer Oostendse zorgdiensten.”

Joviaal-olijk imago

“De mensen moeten ook meer gehoord worden”, vindt Jeroen. “Wij stoppen veel tijd in onze wijkbabbels met de inwoners, die voor ons een hoeksteen zijn. Het joviaal-olijke imago van dit stadsbestuur vloekt soms met de realiteit op het terrein. Wij waren 24 jaar aan het bewind en kregen op het einde het verwijt dat we autoritair waren en te weinig naar de mensen luisterden. Maar dit bestuur ontwikkelde in korte tijd een veel grotere arrogantie.”

“Als de burgemeester het niet eens is met een burger, hoor je zijn stemvolume crescendo gaan”, illustreert John. “Onlangs stelde hij zelfs tegenover een kritische burger dat ze dan maar in een andere gemeente moest gaan wonen.”

In 2018 kwam de toenmalige SP.A op onder de noemer Stadslijst en waren de rangen aangevuld met onafhankelijke Stadsmakers, maar die termen keren niet meer terug. “In 2024 komen we op met een Vooruit-lijst, maar de beweging die Johan Vande Lanotte toen op gang trok, loopt wel nog door. De Stadsmakers van toen draaien nog altijd mee, zo zetelt Mohsin Abbas in de gemeenteraad. We blijven kiezen voor een open benadering. Vandaar ook de wijkbabbels”, legt John uit. “Mensen die met vragen zitten, verwachten eerlijke antwoorden en analyses. Maar het is heel moeilijk geworden om dat te krijgen in Oostende. Mensen komen pas bij ons terecht als ze van de meerderheid geen of onvoldoende antwoord kregen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.