Volgens N-VA is Beernem onvoldoende voorbereid op fusievraag Oostkamp

Burgemeester Jos Sypré. © Davy Coghe
Redactie KW

Op vraag van Oostkamp om tot een fusie over te gaan, is de burgemeester en het schepencollege niet voorbereid, klinkt het bij N-VA Beernem. Burgemeester Jos Sypré reageert dat Beernem samenwerkingsverbanden wil verscherpen met schaalvergroting als aanbeveling.

“Burgemeester Jos Sypré (CD&V) antwoordde op onze vraag tot verduidelijking dat er geen intentie tot fusie is en er ook geen formele gesprekken gepland zijn”, zegt de N-VA fractievoorzitter Gijs Degrande. “Dit bevestigt ons aanvoelen dat Beernem niet klaar is en er op dit vlak onvoldoende voorbereidend werk is gebeurd. Dat moet snel beter.”

Volgens Degrande schuift N-VA Beernem twee belangrijke pijlers naar voor. “Voor de versterking van de bestuurskracht heeft Beernem dringend een duidelijke bovenlokale strategie nodig. We moeten kijken waar samenwerking werkt of waar net niet, met wie en op welke vlakken we het best de krachten bundelen en hoe de burger daar beter van wordt. Maar schaalvergroting is geen wondermiddel. Onze tweede evidente en elementaire pijler is zorg dragen voor onze lokale gemeenschappen en dorpen en hun identiteit. Voor ons gaat het bijvoorbeeld over de versterking van onze lokale economie, een verdubbeling van het budget voor cultuur, een echt beleid rond groene open ruimte en het beheersen van de appartementisering. Het is tijd om actie te ondernemen”, aldus de N-VA fractievoorzitter Gijs Degrande.

Volgens burgemeester Jos Sypré wil Beernem samenwerkingsverbanden verscherpen met schaalvergroting als aanbeveling. “Ook Vlaanderen ijvert voor schaalvergroting, hetzij door samenwerking tussen gemeenten, hetzij door een fusie tussen de gemeenten”, aldus de burgemeester. “Deze maatregelen kunnen zeker een oplossing zijn om gewapend naar de toekomst te kijken.”

goede contacten

“We werken dan ook projectmatig tussen de gemeenten in de Brugse regio en onderhouden goede contacten met de naburige gemeenten. Voor de bouw van het nieuwe zwembad vroegen we een samenwerking en financiële participatie, maar op ons voorstel tot ambtelijke samenwerking werd niet ingegaan. Er werd door Oostkamp enkel een bestuurlijke samenwerking voorgesteld als voorwaarde om in de kostprijs van het zwembad te participeren. De Vlaamse fusiebonus, de schuldkwijtschelding van 500 euro per inwoner zou hiervoor aangewend worden. Hiermee kon Beernem niet akkoord gaan.”

“Beernem wil nu eerst onderzoeken welke mogelijkheden en partners er zijn om schaalvergrotend samen te werken. Het spreekt voor zich dat we voor het toekomstverhaal van Beernem, de inwoners, gemeentelijke medewerkers en de gemeenteraad nauw zullen betrekken”, aldus de Beernemse burgemeester.

Hij voegt eraan toe dat Beernem een sterk uitgebouwde gemeente is. “Het syntheserapport van de bestuurskrachtmeting bevestigt dat we goed bezig zijn. We zijn een bruisende gemeente, waar we op gebied van sport, cultuur, zorg en dienstverlening zeer goed scoren. We zijn de meest groene gemeente van West-Vlaanderen en beschikken over een een sterk sociaal weefsel met geëngageerde vrijwilligers en goed uitgebouwde verenigingen. Dit is onze identiteit en het is belangrijk dat onze identiteit herkenbaar blijft als we uitgedaagd worden om naar de toekomst toe schaalvergrotend te werken. Het einddoel is en blijft een toegankelijke, burger nabije dienstverlening voor al onze inwoners”, besluit Jos Sypré.

(Regi)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.