Volgende fase in plan voor nieuw Wielsbeeks woon-zorgcentrum

Filiep De Vos.© NVR
Filiep De Vos.© NVR
Redactie KW

Op de gemeenteraad van 29 april stelde advocaat Wim Rasschaert het bestek van de bouw van een nieuw woon-zorgcentrum voor. De gemeente zal in zee gaan met één van de vijf potentiële partners die nu een plan met offerte mogen opmaken.

De gemeente schakelde advocaat Wim Rasschaert in om de concurrentiedialoog tussen geïnteresseerde partners te begeleiden. “Bij voorkeur verhuist het woon-zorgcentrum naar Domein Hernieuwenburg waar nu de gemeentelijke loods ook staat. Het Neerhof zou dan kunnen ingeschakeld worden als Lokaal Dienstencentrum. De huidige site Ter Lembeek kan een nieuwe bestemming krijgen, afhankelijk van wat onze partners voorstellen”, legde de advocaat uit. “Dat is onze voorkeur, maar we laten dus alles open voor onze partners”, vulde schepen Filiep De Vos (CD&V) na de gemeenteraad aan.

Kostprijs

De vijf partners, waarvan er één publiek en de rest privaat is, moeten nu een uitgebreid plan met bijhorende offerte voorleggen. Dat moet onder andere de dienstverlening, het businessplan en verschillende ontwerpen omvatten. Ze krijgen daarvoor de tijd tot en met 15 oktober 2021.

“De kostprijs die de partner zal moeten dragen is 12 miljoen euro. De gemeente voorziet de gronden in erfpacht, zal investeren in alles wat op het openbaar domein komt, zoals een parking en de ontsluiting weg van het domein en voorziet materiaal en personeel voor het woon-zorgcentrum.”

‘Verkiezingsbelofte verbroken’

N-VA-fractieleider Rik Buyse verwees vanuit de oppositie naar de verkiezingsbelofte van CD&V. “Wij wilden met een partner samenwerken en dat vonden jullie ultraliberaal. We zouden moeten inboeten op de kwaliteit van onze zorg. Nu blijkt dat jullie zelf voor een partner zullen kiezen en dat jullie de belofte breken om het rusthuis volledig in eigen beheer te houden”, illustreerde hij met verkiezingspamfletten en krantenartikelen.

Filiep De Vos vertelde dat ze een grote subsidie gemist hadden. “Ons dossier lag destijds bovenaan de stapel toen subsidies door de Vlaamse overheid bevroren raakten. Zo misten wij minstens 50% subsidies. Een partner is de enige mogelijkheid om het nieuwe woon-zorgcentrum tegen eind 2024 af te krijgen. Ik geloof er dan ook in dat dat zal lukken.”

‘Niet inboeten aan zorg’

Aan zorg zou de gemeente niet willen inboeten. Hoewel de investering van de gemeente minder groot zal zijn dan de 12 miljoen euro van de later te bepalen partner, staat in het bestek dat de gemeente mee mag beslissen over de zorgkwaliteit.

“Wij hebben erin opgenomen dat de gemeente ook voldoende vertegenwoordigd zal zijn in de Raad van Bestuur, want we willen niet inboeten op personeel of zorg. Zo willen we naar een genormaliseerde woonvorm gaan met kleine leefgroepen van maximaal 16 personen en willen we alle zorginstanties samenbrengen op één site.” (NVR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier