Vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: Diksmuide investeert 59 miljoen euro

Schepenen Martin Obin, Marc De Keyrel, Gaby Verstraete, burgemeester Lies Laridon, schepenen Katleen Winne en Marc Deprez en gemeenteraadsvoorzitter Els Leenknecht. © type="Seq" annie callewaert ACK
Annie Callewaert
Annie Callewaert Medewerker KW

Op dinsdagavond werden in het stadhuis van Diksmuide de aanpassingen aan het meerjarenplan voorgesteld. Er zijn tal van investeringen voorzien, die het prijskaartje met ruim 13 miljoen euro doen stijgen.

Tijdens de voorstelling van het meerjarenplan werd meegegeven dat het aantal inwoners in Diksmuide blijft stijgen en dat het inkomen van de Diksmuideling lager ligt dan in gelijkaardige gemeenten. Dat komt omdat er in Diksmuide meer laaggeschoolden zijn. De prijs van het vastgoed ligt hier 10 procent lager dan in het Vlaamse gewest. De totale schuld van Diksmuide bedroeg 35.931.523 euro in december 2020 , in 2021 daalt die tot 33.436.027 euro en voor 2022 zal dat 33.134.879 euro zijn. De schuldenlast per persoon in Diksmuide komt op 2.189 euro per inwoner. Een daling van de opcentiemen wordt voorzien voor 2023 en 2024 met 30 punten.

Nieuw in het meerjarenplan zijn drie prioritaire acties: de deelstudie AKSG duurzame ontwikkeling waaraan 50.000 euro verbonden is, gespreid over 2021-2023. Voor het RUP centrum wordt 20.000 euro voorzien verspreid over 2021-2022. Voor lokale energie en klimaataanpak trekt de gemeente een subsidie uit van 60.292 euro per jaar, de uitgaven hiervan zitten verspreid in andere reeds bestaande acties. Daarnaast is er ook een niet-prioritaire actie: de uitbreiding van het administratief centrum voor een bedrag van 250.000 euro in 2022. Het AC wordt te klein en hier zal een uitbouw plaats bieden aan het groeiende aantal personeelsleden.

Wordt in 2022 uitgevoerd: het station als mobipunt en de aanleg van de parking voor een bedrag van 2.656.750 euro waarbij een subsidie van 1,4 miljoen wordt gekregen. De centrumparking IJzertoren wordt heraangelegd (kostprijs 255.000 euro, subsidie 87.200 euro). Extra vuilnisbakken kosten 20.000 euro, black points en onthardingen 115.000 euro, een stoommachine 15.000 euro. Voorts wordt de renovatie van landelijke wegen gepland ( Steenstraat, Roeselarestraat, Gentweg , Oude Zeedijk).

Bouw evenementenhal

De evenementenhal ( Boterhalle) wordt uitgevoerd in 2022 voor een bedrag van 2.565.000 euro. De slopingsvergunning is binnen. De werken voor Kadens kosten 500.000 euro, de Sterretjesweide 25.00 euro. Staat ook op de planning: het nieuwe gebouw voor KLJ Beerst, Leke , Keiem voor een bedrag van 320.000 euro, kerkmuur en realiseren parkbegraafplaats in Esen, kerkhofmuren in Pervijze en Vladslo, renovatie van de doorgangswoning in de Willem Telllaan. Er wordt ook 20.000 euro geïnvesteerd in een schoolveilige omgeving en 15.000 euro in materialen voor verkeersveiligheid. Andere uitgaven zijn verbonden aan de verhuizing van het LOI naar de Kleine Dijk, de aankoop van een vrachtwagen en cameratoezicht op het openbaar domein met verplaatsbare camera’s die onder andere zullen ingezet worden tegen zwerfvuil. Verder is er ook aandacht voor het lokaal energie-en klimaatpact.

Meer geld nodig

In het origineel meerjarenplan werden de investeringen op 46,2 miljoen euro en de ontvangsten op 14,1 miljoen euro berekend. Het te financieren bedrag kwam op 32.4 miljoen euro bestaand uit 15 miljoen euro leningen, 1,8 miljoen leasing en 15,3 miljoen uit eigen middelen. Na de vierde wijziging voor de periode 2020-2025 komen de investeringen op 59,4 miljoen euro, de ontvangsten op 22,5 miljoen euro wat het totaal te financieren saldo op 36,9 miljoen euro brengt. Daarvan zijn 16 miljoen euro leningen, 5,5 miljoen leasing en 15,4 miljoen eigen middelen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.