Vergunning verkaveling vernietigd in Westende

Het poldergebied in Westende-bad is te waardevol om te verkavelen. (foto LC) © Luc Cassiman
Redactie KW

De vergunning voor het bouwen van 164 woningen in waardevol natuurgebied is vernietigd ondanks verschillende positieve adviezen van het college van burgemeester en schepenen van Middelkerke. De buurtbewoners zijn blij dat ze deze strijd na ruim twee jaar gewonnen hebben, maar blijven waakzaam.

Woonmaatschappijen IJzer en Zee en Woonwel vroegen in maart 2020 de vergunning aan bij de deputatie van de provincie. Tijdens het openbaar onderzoek werden verschillende bezwaren geuit. Toch verleende de deputatie de vergunning na positieve adviezen van de gemeente Middelkerke. Na het beroep bij het Vlaams Gewest van de buurtbewoners tegen deze beslissing, besliste ook minister Zuhal Demir (N-VA) in mei 2021 de vergunning af te leveren.

Hoogste beroep

De buurtbewoners bleven niet bij de pakken zitten en lieten zich bijstaan door een gespecialiseerd advocatenkantoor. Dat tekende beroep aan bij het hoogst mogelijke orgaan, de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Na een ellenlange en dure procedure krijgen de bewoners gelijk en wordt de vergunning vernietigd. Dat de gemeente Middelkerke het nodig achtte belastinggeld te gebruiken om een eigen raadsman te bekostigen bovenop de verdediging van het Vlaams gewest, valt bij velen niet in goede aarde. De raad oordeelde dat de woonmaatschappijen hun aanvraag hadden moeten richten aan het college van burgemeester en schepenen van Middelkerke, en niet aan de deputatie. Bovendien werden vorige dossiers voor woningbouw in het poldergebied tussen de Duinenlaan, Badenlaan en Westendelaan telkens afgevoerd. Het gebied is belangrijk voor de waterhuishouding en haar natuur is heel waardevol.

Schaarse open ruimte

“Stilaan zou toch duidelijk moeten worden dat er in de huidige ruimtelijke visie en maatschappelijke context geen plaats meer is voor het ongeremd volbouwen van schaarse open ruimte”, zegt Stefan Tack van het buurtcomité. De buurtbewoners zijn uiteraard zeer tevreden met deze beslissing. “Het recht staat aan onze kant. We vragen het bestuur daarom nogmaals om onze argumenten te accepteren en het poldergebied in haar huidige vorm te bewaren. We voelen ons als David die Goliath moet verslaan, maar we blijven hiervoor strijden”, gaat Stefan verder.

Sociale mix

Westende-Bad telt 800 vaste inwoners. De 164 sociale wooneenheden zouden plaats maken voor evenveel nieuwe inwoners. “Kan er hier nog sprake zijn van een gezonde sociale mix? Deze vraag stelt zich des te meer daar naar verluidt van die 164 woningen 80% bestemd zijn als sociale huurwoning. Bovendien is de nood aan natuurbehoud en een gezonde waterhuishouding nog nooit zo hoog geweest. Dit valt niet meer te rijmen met het ongebreideld aansnijden van open ruimte voor nieuwe woongebieden. Meer groepswoningbouw is nefast voor een degelijke ruimtelijke ordening én de mobiliteit van de kustgemeente, die nu al heel wat problemen kent”, klinkt het bij de buurtbewoners. IJzer en Zee haakte ondertussen af. Het is nu afwachten of de woonmaatschappij Woonwel van Oostende de procedure volledig van bij het begin zal hernemen of het project zal begraven.

Kleur bekennen

“Mocht er een nieuwe aanvraag komen, dan zal het college van burgemeester en schepenen van Middelkerke in elk geval kleur moeten bekennen. Gaat het college verder haar lijn aanhouden zoals in haar recente positieve adviezen en een vergunning afleveren? Hoe zal burgemeester Dedecker (LDD) dit rijmen met zijn ambitie om van Westende-Bad niet de Borrinage maar het Saint-Tropez van de Belgische kust te maken? Een duidelijke stellingname op korte termijn is wenselijk. De buurtbewoners blijven alvast waakzaam”, besluit Stefan Tack.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.