Uit ‘Vooruit’ gezette man achter ‘Team 8820’ stelt vraag in gemeenteraad Torhout

Frank Verhoye komt naar de zitting van de gemeenteraad om zijn spreekrecht als burger uit te oefenen en schepen Dieryckx een vraag te stellen. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 28 november om 19 uur in het stadskantoor zit het venijn duidelijk in de staart. Frank Verhoye, uit de partij Vooruit gezet en oprichter van de nieuwe burgerbeweging Team 8820, maakt gebruik van zijn spreekrecht om op het einde van de bijeenkomst een vraag te stellen aan Vooruit-schepen Paul Dieryckx.

De vraagsteller wil dat de stad tegen de achtergrond van de energiecrisis een singlevriendelijker beleid voert om de alleenstaanden ook op lokaal vlak te steunen. Dat het intussen de bedoeling is van Frank Verhoye om zijn burgerbeweging Team 8820 op de kaart te zetten en Paul Dieryckx het vuur aan de schenen te leggen, lijdt geen twijfel. Het zit er al een tijdje bovenarms op tussen de twee heren, die nochtans beiden het socialisme hoog in het vaandel beweren te voeren.

Na pamflet van april

Frank en Paul zijn al jarenlang op z’n zachtst gezegd geen boezemvrienden, maar sinds eerstgenoemde in april een pamflet verspreid heeft waarin hij laatstgenoemde zwaar op de korrel neemt, is de spanning pas echt te snijden. In die mate zelfs dat begin mei nationaal voorzitter Conner Rousseau tussenbeide kwam. Uiteindelijk werd Frank Verhoye in september uit Vooruit gezet en startte hij prompt als tegenreactie het burgerplatform Team 8820.

Het mag dus geenszins verbazing wekken dat Frank (62), die aan het Rozenplein woont, van zijn spreekrecht tijdens de zitting van de gemeenteraad gebruikmaakt, net nu Paul Dieryckx (66) nog tot eind dit jaar schepen is. Dan wordt hij opgevolgd door zijn partijgenote Ine Debruyne (34).

“Ik wil dat stad singlevriendelijk beleid voert”

“Ik zal aan schepen van Sociale Zaken Dieryckx vragen om in de huidige crisistijden de alleenstaanden en zeker de eenoudergezinnen vanuit de stad te ondersteunen”, zegt Frank. “Dat kan onder meer door in te zetten op aangepaste woonprojecten en door het sociaal tarief voor meer mensen toegankelijk te maken. Ook het verlagen van de aanslagvoet van de personenbelasting is een zinvolle mogelijkheid.”

Elke Torhoutse burger heeft het recht om maximum twee keer per jaar gebruik te maken van zijn of haar spreekrecht. Dat houdt in dat iedereen het verzoek kan indienen om een vraag te stellen, een standpunt te uiten en/of een toelichting te geven tijdens een gemeenteraadszitting. Dat mag alleen als het gaat om zaken van gemeentelijk belang (geen persoonlijke kwesties) en de spreektijd beperkt blijft tot vijf minuten.

Ruben Vangheluwe

Frank Verhoye is de eerste die zich op het spreekrecht beroept zoals het nu geconcipieerd is. Hij is wel niet de eerste burger die de gemeenteraad interpelleert. Die primeur ging een dikke tien jaar geleden naar Ruben Vangheluwe, intussen gemeenteraadslid voor Groen. In mei 2012 had hij samen met ‘zijn’ buurtcomité de toen nog noodzakelijke 300 handtekeningen verzameld om als burger in de raad zijn betoog te mogen doen. Hij pleitte tegen de voetbal- en tennisvelden die de stad op dat moment wou aanleggen in de open ruimte achter zijn deur in de Bruggestraat. Het actiecomité was het eerste uit de geschiedenis van de Torhoutse politiek dat erin slaagde om een punt aan de gemeenteraadsagenda toe te voegen. De genoemde sportvelden zijn er overigens niet gekomen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.