U.-raadslid Jan De Potter hekelt talmende houding gemeente: “Speelbos is bos van Echternach”

Jan De Potter fractie U. Wielsbeke. (foto Frank) © Frank Meurisse Frank Meurisse

Raadslid Jan De Potter (U.) had het op de jongste gemeenteraad moeilijk met de naar eigen zeggen hoerasfeer die heerste over de toegezegde subsidies voor het Speelbos in Sint-Baafs-Vijve.

“We lazen o.a. de enthousiaste aankondiging van de nieuwe partij Team8710 waarin werd aangekondigd dat ons bestuur een subsidie van 225.000 euro kreeg toegezegd voor de aanleg van het Speelbos. Alleen ‘vergaten’ ze iets essentieels erbij te vermelden: om de subsidie te kunnen bekomen, werd een heel ambitieus ontwerp – opgemaakt door een extern multidisciplinair team – ingediend. Het zou de site een complete make-over geven met volkstuintjes, speelhoeken, een centrale ontmoetingsplaats in de vorm van een serre, waterpartijen en een off-roadfietsparcours. Geraamde totale kostprijs: 650.000 euro. Onze eigen gemeentekas zou nog minstens 400.000 euro moeten bijleggen om deze droom te kunnen realiseren, maar dit budget is er gewoon niet.”

“We moeten dit durven zeggen tegen onze inwoners. Zeker in deze tijden waarin door het gemeentebestuur beslist werd om het nagelnieuwe zwembad te sluiten in de kerstvakantie om te besparen op de energiekosten, om geen wintersnoei van de bomen meer te plannen, om de bebloeming van de gemeente te schrappen en om huisvuilophaling straks maar om de 14 dagen te organiseren. Ook al voorziet de subsidietoezegging tijd tot juni 2026 om dit project te realiseren, er is in het huidige meerjarenplan, dat loopt tot 2025, gewoon geen budget voor voorzien.”

Volgens De Potter zijn de plannen voor het Speelbos ook niet nieuw. “Er waren in 2016 al plannen om met de steun van een plaatselijke vereniging een mountainbikeparcours aan te leggen. Het toen verwilderde ‘Speelbos’ zou een recreatief-sportieve invulling krijgen tegen een haalbaar prijskaartje. Het mocht of kon niet zijn … Zoveel jaar later wordt nu voor de tweede keer aangekondigd door het bestuur dat het Speelbos een ware transformatie zal ondergaan. Het lijkt eerder stilaan meer en meer op een bos van Echternach. Er is al bijna 10 jaar beloofd, vergaderd en gepland, maar in de praktijk is er nog geen enkele boom bijgekomen, laat staan dat het op een bos zou lijken…”

Multifunctioneel

Schepen van Financiën Filiep De Vos (CD&V) reageert. “Als gemeente willen we investeren in een groene omgeving langs de Oude Leie-arm in Sint-Baafs-Vijve: het Speelbos. De site zal ontwikkeld worden naar een deels open en multifunctioneel speelbos. Er wordt ruimte gecreëerd voor natuur, een speelbos, een mountainbikeparcours, een ontmoetingsplek voor het aangrenzende dorp Sint-Baafs-Vijve en een productief landschap. Op het terrein zal er een netwerk van paden aangelegd worden. Dit zorgt voor de lokale toegankelijkheid van het terrein en verknoping tussen dorp, Speelbos, oude Leiemeander en het jaagpad langsheen de Leie.”

“Het wordt een centrale ontmoetingsplek voor de jeugd en de bevolking, in de vorm van De Cirkel en De Serre”, schetst de schepen verder. “De Serre zal dienst doen als een plaats die kan gebruikt worden door klassen of de lokale (jeugd)verenigingen en voor de gebruikers van het productief landschap. Volgens ons kan er niemand tegen investeren in het groen zijn in onze gemeente, al kleeft daar wel een prijskaartje aan.”

“De totale (geraamde) kostprijs is 602.000 euro (inclusief BTW), waarvan er 225.000 euro gesubsidieerd is. Er is ook 25.000 euro subsidie ontvangen voor de trajectbegeleiding. Er dient nog 377.453 euro extra gefinancierd te worden. Een mogelijke piste die we onderzoeken, is cofinanciering door één of meerdere van onze Wielsbeekse innovatieve bedrijven. Het is ook een project dat over de jaren 2023-2026 zal lopen. Dit betekent dat de financiering per jaar ongeveer 60.000 euro zal bedragen om dit prachtig project te realiseren. Dat bedrag is volgens ons te verantwoorden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier