Trajectcontrole moet het centrum van Wingene verkeersveiliger maken

Het gemeentebestuur van Wingene is ervan overtuigd dat een trajectcontrole in het centrum van de gemeente dé oplossing zal zijn voor de huidige onveilige situatie. Voorts ging het tijdens de gemeenteraad van maandag ook over het al dan niet hergebruiken van grondwater en pleitte NV-A voor een eigen voedselbank.

De aangepaste raadzaal voor de eerste zitting sinds de lockdown. © foto KDV

Het was de eerste zitting sinds de coronacrisis. De raadzaal werd van extra tafels voorzien zodat de raadsleden op een coronaproof afstand konden zitten.

Met de aankoop van 3 ANPR camera’s voor een kostprijs van 233.044,68 euro wil het gemeentebestuur de verkeersonveilige situatie in het centrum van Wingene aanpakken. De snelheid verminderen, maar ook het zwaar verkeer ontmoedigen om nog door het centrum te rijden, is het doel. De trajectcontrole zou een maximale snelheid van 30 km/u afdwingen en zo een oplossing bieden voor de overdreven snelheid van sommige bestuurders maar ook de problematiek rond het zwaar verkeer dat Wingene centrum als doorgang gebruikt zou zo moeten verminderen.

Met een camera in de omgeving De Anker, een camera aan het kruispunt Heilige Sacramentstraat-Beernemstraat én een camera ter hoogte van het kruispunt De Wissel wordt het verkeer in de Beernemstraat geremd en wordt ook vermeden dat de snelheidsduivels én vrachtwagens hun vlucht zoeken richting Tieltstraat. Het zal wel nog enkele maanden duren vooraleer de installatie er effectief komt.

Geen toekomst in hergebruiken van grondwater

Volgens oppositiepartij Burgerbelangen kan het recupereren van op bouwwerven opgepompt grondwater een mooie oplossing bieden voor het steeds groter wordende watertekort. Schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V) ziet het onderzoeken naar de mogelijkheden hiervan niet als een taak van de gemeente. Geïnspireerd door onder meer een initiatief in Roeselare waarbij landbouwers en openbare diensten gebruik kunnen maken van opgepompt grondwater lanceerde Burgerbelangen tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag het voorstel om ook in Wingene de mogelijkheden te onderzoeken om opgepompt grondwater niet in de riool te lozen maar dit water op te slaan om het te kunnen hergebruiken.

Op bouwwerven wordt immers vaak heel wat water opgepompt om de ondergrond droog te krijgen, doorgaans wordt dit water gewoon in de riool geloosd. Om waterverspilling bij bronbemaling in tijden van droogte tegen te gaan, zou het opslaan van dit water soelaas kunnen bieden volgens Martine Devisscher (Burgerbelangen).

Het is niet de rol van de gemeente om verder onderzoek te doen naar het lozen van opgepompt water van bouwwerven

Schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V) gaf echter aan dat het gemeentebestuur geen faciliterende rol op zich moet nemen om de mogelijkheid tot hergebruiken van grondwater te onderzoeken. “We proberen uiteraard de mogelijkheid te stimuleren op opgepompt water lokaal nabij de bouwwerf nuttig te besteden, ook het water in beken of grachten lozen is beter dan in de riool. Toch is het niet de rol van de gemeente om hier verder onderzoek naar te doen”, klinkt et bij schepen Kerckhove. “Een liter water blijft immers een liter water. Wat in de riool loopt, verdwijnt niet zomaar”, klinkt het verder. Water dat in de riool loopt, komt immers via de waterzuiveringsstations ook terug in de beken en de grachten terecht.

NV-A wil eigen voedselbank

Gemeenteraadslid Marie-Christine Vandendriessche (NV-A) pleit voor de organisatie van een eigen voedselbank in de gemeente. “De coronacrisis toont aan de de nood naar het kanaliseren van voedseloverschotten naar mensen in nood prangend is”, getuigde raadslid Vandendriessche afgelopen maandag tijdens de Wingense OCMW-raad. Tom Braet (CD&V) gaf toelichting waarom een eigen voedselbank geen noodzaak is.

Met een eigen voedselbank in Wingene hoopt gemeenteraadslid Marie-Christine Vandendriessche (NV-A) dat voedseloverschotten vlotter tot bij de mensen geraken die nood hebben aan steun. Een eigen voedselbank zou ook vlotter bereikbaar kunnen zijn voor sommige mensen die niet over eigen vervoer beschikken.

Met de bestaande voedselbanken De Kapstok in Pittem en De Doorgang in Tielt worden ook de Wingense en Zwevezeelse kwetsbare gezinnen voldoende geholpen

Tom Braet (CD&V), voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, weerlegde echter de nood aan een eigen voedselbank. “Met de bestaande voedselbanken De Kapstok in Pittem en De Doorgang in Tielt worden ook de Wingense en Zwevezeelse kwetsbare gezinnen voldoende geholpen. De Kapstok verhuisde recent naar een grotere locatie. Hierdoor werd hun dienstverlening uitgebreid met de verdeling van kledij, speelgoed een met een ontmoetingsruimte is ook de mogelijkheid om kookworkshops en zelf moestuinworkshops aan te bieden”, klinkt het bij voorzitter Braet die er ook van overtuigd is dat de eigen inwoners in voldoende mate de weg vinden naar Pittem en Tielt.

Gemeenteraadslid Stefaan Verhelle (CD&V) gaf als eierproducent nog een uitleg over hoe overschotten de weg vinden naar de voedselbanken. Om dan tot de conclusie te komen dat Wingense handelaars en producenten vanuit de eigen gemeente wel nog meer kunnen gestimuleerd worden om overschotten naar de voedselbanken te brengen. (KDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.