Toeval of niet na woelige week? Knokke-Heist wil streep trekken door bouwnota’s

Wie tegen toekomstige ‘torens’ en andere hoogbouw is in Knokke-Heist, kan een eerste keer opgelucht ademhalen. © MM
Redactie KW

Wie tegen toekomstige ‘torens’ en andere hoogbouw is in Knokke-Heist, kan een eerste keer opgelucht ademhalen. Het gemeentebestuur wil namelijk de Vista- en Hoogbouwnota’s opheffen. Daar werden verschillende sites aangeduid waar wél nog hoogbouw kon, maar die vervallen dus. Het is voorlopig het eindpunt van een wel erg woelige politieke week.

Het zijn woelige tijden in de meest mondaine kustgemeente van het land. Woensdag barstte de politieke bom en raakte bekend dat eerste schepen Kris Demeyere (GBL) op non-actief werd gezet in afwachting van een onderzoek naar zijn persoon. Het was het voorlopige eindpunt van een bijzonder onrustige week in Knokke-Heist. Het begon met het actiecomité ‘Stop de Torens’, dat tegen het Plaza-project op de Wielingen is, ging verder met de uitlatingen van schepen Antoine Geerinckx (GBL) die openlijk zijn eigen burgemeester in het vizier nam en woensdag volgde dan de beslissing over de geviseerde schepen Kris Demeyere.

En nu komt er opnieuw opvallend nieuws uit Knokke-Heist. De gemeente laat weten om volgende maand aan de gemeenteraad te vragen om de Hoogbouw- en Vista-nota’s op te heffen. Daar werden verschillende sites aangeduid waar wél nog hoogbouw kon, maar die vervallen dus. Al was de Hoogbouwnota zelf wel al uitgeput.

Duidelijk signaal van burger

“Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft een lange traditie in de goede ruimtelijke ordening. De gemeente is een koploper: de Vista-nota was ongezien in Vlaanderen, de gemeente zet veelvuldig de charette-methodiek voor inspraak en samenwerking in en er is de lange traditie om op regelmatige basis via de Horizon 8300-tentoonstellingen terug te koppelen naar de burger. Momenteel is de kustgemeente een pionier bij het uitwerken van de conceptnota voor het nieuwe ruimtelijk beleidsplan. De maatschappij verandert vlug, de burger wordt mondiger en nieuwe evoluties dienen zich aan. Het gemeentebestuur heeft de signalen vanuit de burger goed begrepen, en wenst hier zowel op korte als op langere termijn een antwoord op te geven”, klinkt het in de mededeling.

Opnieuw vastgelegd

Dat betekent evenwel niet dat er in de toekomst helemaal niet meer beperkt hoger kan gebouwd worden in het kader van openbaar nut en algemeen belang. Maar die locaties moeten opnieuw vastgelegd worden. De stedenbouwkundige toekomst van Knokke-Heist zal dus deels opnieuw uitgetekend worden.

“Om een antwoord te kunnen geven op de grote uitdagingen van de toekomst op lange termijn, zoals de klimaatverandering en de demografie van de badplaats, wordt momenteel hard gewerkt aan het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, waarin de nieuwe ruimtelijke strategieën verder worden uitgeschreven. Doel is de krachtlijnen van het ruimtelijk beleidsplan nog voor of net na de zomer toe te lichten aan de gemeenteraad, dit met de vraag om mee na te denken over de ruimtelijke toekomst van de gemeente. Daarna is er in dit proces ook veel ruimte voor participatie vanuit de burger”, laat de gemeente weten.

Nog dit: de gemeente bekijkt ook ten gronde de bezwaren die ingediend zijn over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Dorpskern Heist en de omgevingsvergunning van het project op de hoek van de Heistlaan en Gustave Van Nieuwenhuysestraat en zal ingaan op bezorgdheden rond bouwhoogte en mogelijkheden van ondergrondse constructies. Op het niveau van de vergunningen is er verscherpte aandacht voor het open en groene karakter, kwaliteitsvolle architectuur, grotere afstanden tot perceelsgrenzen in de villawijken en beperken van overmatige bouwdieptes. (MM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier