Stadsbestuur houdt de touwtjes stevig in handen tijdens coronacrisis

Ondertussen blijft het Iepers stadspersoneel zo veel mogelijk aan de slag. (foto TOGH)
Tom Gheeraert

Heel het land ligt plat door de coronacrisis, maar toch blijven de lokale besturen verder draaien. Ook in Ieper blijft het stadsbestuur de stad runnen, maar hoe? De gemeenteraad van 30 maart ging alvast niet door en door de regels in verband met social distancing is overleg over belangrijke projecten of dossiers niet evident.

De laatste gemeenteraad in Ieper dateert alweer van 2 maart. Normaal zou de volgende gemeenteraad plaatsvinden op 30 maart, maar dan zat het land al in lockdown. “Voor de gemeenteraad van 30 maart hebben we, zoals voorgeschreven door het Crisiscentrum, de agenda beperkt tot de essentiële agendapunten”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “We hebben dit in overleg met de fracties georganiseerd zonder dat een fysieke bijeenkomst nodig was. De notulen van de zitting zijn beschikbaar op de website van onze stad.”

“Voor de gemeenteraad van 4 mei is het nog even afwachten wat eventuele nieuwe maatregelen zullen betekenen. We bekijken ondertussen de verschillende mogelijkheden inzake virtueel vergaderen”, aldus Emmily Talpe. “Het schepencollege komt wel nog samen, maar wel in een grotere vergaderzaal zodat we de afstandsregels kunnen respecteren. We vergaderen met maximaal negen personen in een zaal waar plaats is voor 33 personen én ruim publiek. We voorzien ook de mogelijkheid om digitaal deel te nemen. Niemand wordt verplicht om fysiek aanwezig te zijn.”

Klik-bel-kom

Het risico bestaat dat belangrijke projecten en investeringen door de coronacrisis on hold worden gezet, maar in Ieper blijkt dat mee te vallen. “Momenteel dienden nog geen projecten of investeringen geschrapt of on hold gezet te worden”, vervolgt Talpe. “Wel zijn er wat vertragingen bij opstart van nieuwe dossiers waar talrijk overleg wenselijk is met meerdere personen. Er zijn ook geplande werken die niet binnen de voorziene termijn konden starten, zoals de aanleg van fietscomfortstroken op de Grote Markt. Dit was voornamelijk te wijten aan verminderde beschikbaarheid van personeel of materiaal bij aannemers.”

“We lanceerden ook een oproep om lokaal te kopen en op onze website geven we een overzicht van Ieperse handelaars en horeca die open zijn of thuislevering voorzien.”

Voor de stadsadministratie is het ook moeilijker om te werken. “Heel wat van onze stadsdiensten blijven beschikbaar en open om in essentiële dienstverlening te voorzien. Wel werken we op afspraak via het KLIK-BEL-KOM-principe. Dit betekent concreet dat we vragen aan onze inwoners om eerst online te kijken of de benodigde documenten via het thuisloket aangevraagd kunnen worden (klik). Indien men online geen antwoord vindt op de vraag, kan men de stad opbellen (bel) en indien nodig wordt er dan een afspraak gemaakt om langs te komen (kom). Omdat heel wat inwoners met veel vragen zitten, lanceerden we een coronahulplijn. Men kan het meldpunt telefonisch bereiken via 0800 9 8900 of via corona@ieper.be.”

#Ieperhelpt

Naast het dagdagelijkse bestuur van de stad is het voor het schepencollege ook alle hens aan dek om kort op de bal te spelen tijdens de coronacrisis. “Samen met een lokale crisiscel volg ik als burgemeester de situatie op de voet en brengen we de impact voor onze stad in kaart”, vervolgt Emmily Talpe. “Een van de eerste maatregelen die we namen was dat men in het centrum van Ieper tijdens de periode van verstrengde maatregelen niet hoeft te betalen of de blauwe schijf te leggen bij het parkeren. Dit deden we uit hygiënische overwegingen. We vermeden zo dat veel verschillende mensen de parkeerautomaten aanraakten. Maar met de maatregel toonden we ons ook solidair met de vele Ieperlingen die nu thuis werken of thuis zitten.”

In het begin van de lockdown wilden veel Ieperlingen helpen. Het stadsbestuur nam daar een coördinerende rol in op. “Met de actie #IeperHelpt wil ons zorgnetwerk hulpvragen enerzijds en hulpaanbod van vrijwilligers anderzijds samenbrengen. Er gebeurden al heel wat initiatieven, bijvoorbeeld mondmaskers naaien, acties om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan of om boodschappen voor hen te doen… We lanceerden ook een oproep om lokaal te kopen en op onze website geven we een overzicht van Ieperse handelaars en horeca die open zijn of thuislevering voorzien.”

Burgemeester Emmily Talpe. (Foto TOGH)
Burgemeester Emmily Talpe. (Foto TOGH)

Daarmee komen we aan de maatregelen om de lokale economie te ondersteunen. “Een aantal taksen en retributies worden tijdelijk niet geïnd: terrassentaks, de logiestaks voor hotels, b&b’s en vakantiewoningen, het standgeld voor markt- en foorkramers. Voor huurders van panden in eigendom van stad Ieper kan er uitstel gevraagd worden voor de huur, of kan een afbetalingsplan uitgewerkt worden op langere termijn”, zegt Talpe. “Gezien de maatregelen ook de vastgoedsector treffen, nemen we op dit moment ook tijdelijk geen panden op in het leegstandsregister. We hebben een taskforce in het leven geroepen om structureel een plan uit te werken om na de crisis de stad zo snel als mogelijk terug op kruissnelheid te brengen. Een van de lokale steunmaatregelen is om na de crisis aan elk Iepers huishouden een waardebon te geven van minimum 25 euro. Stad Ieper investeert een bedrag van 700.000 euro in de waardebon, de administratieve uitwerking en een pak promotie voor de stad.”

Wekelijks groenafval

Ondertussen blijft het stadspersoneel zo veel mogelijk aan de slag. “We streven ernaar zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden”, aldus de burgemeester. “De meeste personeelsleden hebben voldoende nuttig werk binnen het eigen takenpakket om aan de slag te blijven. Is dat niet het geval, dan bieden we medewerkers die daartoe bereid zijn alternatief werk aan bij andere diensten of organisaties. Indien niet haalbaar, dan is tijdelijke werkloosheid (voor contractuelen) een optie. Momenteel is dit opgestart of gepland voor een aantal mensen bij de diensten Sport, Musea, Cultuur en Jeugd.”

Voor sommige stadsdiensten is het zelfs extra hard werken. “Omdat heel veel mensen nu tijd hebben om in de tuin te werken, beslisten we om het groenafval, dat nu normaal om de twee weken wordt opgehaald, wekelijks te laten ophalen. Normaliter zou de wekelijkse ophaling pas op 18 mei starten, maar we hebben dit dus met 1,5 maand vervroegd. Zo vermijden we dat mensen zich met velen naar het groenpark moeten verplaatsen”, besluit Emmily Talpe.

Reacties oppositiepartijen:

Nancy Six, fractieleider (ex-)Vlaams Belang: “Wij zijn zo oprecht om toe te geven dat wij het als kleine oppositiefractie niet beter zouden kunnen doen. Misschien toch één iets: de aankoopbon voor elk Iepers gezin zouden wij laten aanvragen, want het ene gezin zal meer nood hebben aan die bon dan de andere. Ook zouden wij liever nog wat meer aandacht willen geven aan de mensen die tijdelijk in de problemen zijn geraakt als gevolg van de huidige crisis. Een doorverwijzing naar de sociale dienst van het OCMW moet laagdrempelig zijn.”

“Wij zouden toch nog liever wat meer controle willen op het naleven van de social distancing en het samenscholingsverbod. Het is hypocriet om een wit laken uit te hangen als steun voor zorgverleners maar ondertussen gezellig dicht bijeen staan kletsen met de buren of voorbijgangers. Wij stoorden ons aan de lange rij wachtenden aan het ijssalon op Pasen en dat terwijl er op de Grote Markt een infobord van de politie stond met de boodschap ‘verplicht door de stappen’. Zij beseften wellicht niet dat er op dat moment mensen aan het vechten waren voor hun leven. Was het niet beter geweest om dat bord weg te nemen en politietoezicht te houden?” (TOGH)

Jordy Sabels, fractieleider Groen: “De aanpak van het stadsbestuur is op vlak van communicatie naar de inwoners zeker goed te noemen. De communicatie naar de gemeenteraadsleden is echter iets minder vlot. Een crisis zorgt altijd voor een uitholling van het democratisch gehalte van elk niveau. De gemeenteraad van eind maart verliep niet helemaal decretaal door de werkwijze. Als oppositieraadslid voel je je dus op verschillende manieren wat buitenspel gezet.”

“Het is een ideaal moment om de krachten te bundelen en de inspraak te vergroten van de oppositie. Verder lijkt ons deze periode ideaal als opportuniteit om een online jeugdraad te organiseren. We hebben ook een voorstel waarbij bepaalde wandel/fietsroutes enkel beschikbaar gemaakt worden voor één van beide weggebruikers. Langs de vijvers is bijvoorbeeld duidelijk dat afstand bewaren met beide weggebruikers onmogelijk is. Leg op zulke wegen restrictes op zoals in Kortrijk en Oostende. Het is volgens ook een ideaal moment om inspraak naar een hoger niveau te tillen. Dit zou kunnen met een grote postcoronabevraging. Want het denken van vele mensen is aan het veranderen, waarschijnlijk verwachten veel Ieperlingen ook een ander beleid na de crisis.” (TOGH)

Katrien Desomer, fractieleider CD&V: “De economie zal zeker een steun in de rug kunnen gebruiken. Maar ook andere doelgroepen mogen niet vergeten worden. Ik denk in de eerste plaats aan de kansarmen, aan mensen die het financieel moeilijk hebben, maar bijvoorbeeld ook aan de talrijke verenigingen die heel wat activiteiten hebben moeten schrappen. Er wordt door het stadsbestuur 700.000 euro voorzien voor ‘post-corona’. Vanuit CD&V wordt ondertussen ook de oefening gemaakt waar dit bedrag kan worden bespaard. Want die 700.000 euro is niet zomaar een cadeautje aan de Ieperling natuurlijk, het is wel degelijk belastinggeld. De taak van het stadsbestuur bestaat er nu in de eerste plaats in dat de maatregelen die worden opgelegd vanuit de hogere overheid zo goed mogelijk worden gecommuniceerd en opgevolgd zodat we met z’n allen zo snel mogelijk uit deze crisis ‘ontwaken’. We worden jammer genoeg niet betrokken bij de beslissingen van het stadsbestuur. Eind maart hadden we een digitale gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan heb ik gevraagd om samen te zitten met de fractieleiders omdat we dit toch best partijoverschrijdend en breed gedragen aanpakken. Maar daar werd (nog) niet op ingegaan.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.