Stad Roeselare profiteert van coronakalmte om tal van werken uit te voeren

Parkeren op de Grote Markt waar ondertussen al herstellingswerken kunnen uitgevoerd worden is gratis. De Ooststraat ligt er in tijden van corona verlaten bij. © Stefaan Beel
Wouter Vander Stricht

Dat de Taskforce van de stad om de gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden al op 2 maart – dus al tien dagen voor de lockdown – werd opgestart, kon je eerder al in deze krant lezen. Deze week werden alle 64 West-Vlaamse burgemeesters door De Krant van West-Vlaanderen gevraagd naar de concrete maatregelen die ze nemen. Burgervader Kris Declercq licht die nog eens toe, maar bij de oppositie bij monde van Brecht Vermeulen (N-VA) klinkt vooral kritiek op de communicatie.

De Roeselaarse burgemeester Kris Declercq gaf nog wat extra duiding. Iedere dag komt de Roeselaarse Taskforce lijfelijk samen, in het weekend gebeurt dit digitaal. “Ook ons schepencollege komt digitaal bijeen. Onze volgende gemeenteraad is gepland op 4 mei en ook daar worden de nodige voorbereidingen genomen om die digitaal te laten doorgaan.”

Een aantal werken in de stad werden ‘on hold’ gezet. “Dat gaat om de aanpassingen van de fietsstraat in de Kattenstraat en het warmtenet Biezenstraat. Maar anderzijds konden een aantal werken nu versneld worden opgestart door de verkeersluwe periode: herstellingen Grote Markt, uitrol glasvezelnetwerk Ooststraat en verkeersveiliger maken Diksmuidsesteenweg vanaf de grote ring tot aan de Zilten. Ook een aantal participatiemomenten (Ardooisesteenweg, Spanjestraat, Kazandstraat , Beitem en Rumbeke) kunnen pas opnieuw plaatsvinden na de coronamaatregelen.”

Ook de stadsdiensten – technische werkloosheid wordt waar kan vermeden – proberen zoveel mogelijk digitaal service te bieden. “Maar voor dringende zaken kan men op afspraak komen. Gelukkig kan heel wat van onze dienstverlening digitaal gebeuren door de investeringen die daarin de voorbije jaren gebeurd zijn. Zelf blijf ik als burgemeester uiteraard steeds bereikbaar digitaal en per telefoon.”

Het stadsbestuur nam ook al diverse maatregelen. Er werd een callcenter voor wie met vragen zit geïnstalleerd, er werd een oproep gedaan naar vrijwilligers en parkeren is momenteel overal gratis. “Er werden diverse initiatieven genomen: van ‘Roeselare Help’t over ‘Ik koop in RSL’ tot ‘Beire.vanrsl.be’. Het schepencollege bereidt tevens een relanceplan voor, en heeft daarvoor op 16 maart al een investeringsfonds van 500.000 euro goedgekeurd.”

Grote solidariteit

Brecht Vermeulen (N-VA) van de oppositie vindt dat de algemene richtlijnen goed worden opgevolgd in Roeselare. “Er is ook een grote solidariteit van bedrijven en personen met zorgverleners en kwetsbaren, bijvoorbeeld door maskers te schenken of zelf te maken. Hoe beperkt het ook is, het initiatief ‘Koop Lokaal’ geeft toch wat steun aan de handelaars. Ook de afsluiting van de Meensesteenweg en het opzetten van triagetenten aan het Heilig Hart ziekenhuis gebeurde al vrij snel en toonde aan de inwoners de ernst van de situatie alsook dat de stad er daadkrachtig mee bezig was.”

Het gemeenteraadslid heeft echter wel bedenkingen bij de communicatie. “De stad communiceert voornamelijk via online berichtgeving (website, Facebook, …) en via persberichten. Die informatie komt zo bij veel Roeselarenaars niet terecht omdat ze geen computer of smartphone hebben. In deze uitzonderlijke crisistijd moet er ook directer gecommuniceerd worden. Bijvoorbeeld via de wijkagent, via een folder of brochure die door vrijwilligers bij elke inwoner in de bus wordt gestopt.”

“Op twee na zijn alle woonzorgcentra in Roeselare uitgebaat door Motena (en dus nog onrechtstreeks van de stad). De medewerkers daar bleven te lang zonder het nodige beschermende materiaal. De stad moest in deze besloten ruimtes veel meer gedaan hebben om de medewerkers en de bewoners te kunnen testen op besmetting.

Verder denken wij ook dat er vanuit de sociale dienst actief moet gezocht worden naar oudere mensen die alleen thuis zitten. In Brugge, Izegem en andere plaatsen werden mensen persoonlijk gecontacteerd. Dat zou in Roeselare ook mogen.”

Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.