Stad Roeselare bespaart 18,6 miljoen euro, oversteek Sterrebos – Bergmolenbos komt er

Deze bestuursperiode nog maakt de stad werk van de groene verbinding tussen het Sterrebos en Bergmolenbos. © (gf)
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

De opeenvolging van crisissen heeft ook impact op het bestuursakkoord. De stad wil door verschillende ingrepen 18,6 miljoen euro besparen. Bepaalde investeringen worden overgeheveld naar de volgende bestuursperiode, anderen worden dan weer geschrapt zoals de toren in het Bergmolenbos of de heraanleg van de Noordstraat. Dat wil niet zeggen dat er niet meer geïnvesteerd wordt. Bedoeling is om duurzaam en verstandig te blijven groeien.

Bij het begin van de bestuursperiode pakte de meerderheid uit met 500 ambities en acties die ze gedurende de zes jaar durende bestuursperiode willen waarmaken. “Daarvan zijn er ondertussen 470 afgewerkt of in uitvoering”, begint burgemeester Kris Declercq. Dat was echter zonder bijkomende uitdagingen die het voor de stad er niet gemakkelijker op maakten. Denken we maar aan de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne of de energiecrisis die allemaal een invloed hebben op de stadsfinanciën.

De vele obstakels zorgen ervoor dat de stad noodgedwongen moet ingrepen in het meerjarenplan. Een belastingverhoging komt er niet. Binnen de opmaak van het meerjarenplan zijn er een aantal buffers voorzien, zoals bij de stijgende energieprijzen. De extra ontvangsten die automatisch binnenkomen via de personenbelasting (door de geïndexeerde lonen) zijn beperkt en volstaan niet om de stijgende uitgaven op te vangen. “Daarom evalueerde de stad al dit voorjaar het investeringsritme van heel wat lopende projecten. Hier en daar moesten we ambities en plannen noodgedwongen bijstellen, ter waarde van 18,6 miljoen euro.”

Nog geen dierenasiel

“We schuiven de heraanleg van de Beversesteenweg, Meensesteenweg, Sint-Eloois-Winkelsestraat, Izegemseaardeweg, Hoveniersstraat en Dweersstraat door naar een volgende legislatuur, net zoals de bouw van het dierenasiel. Alle niet noodzakelijke onderhoudswerken werden herbekeken, scherp gezet en gerationaliseerd. De heraanleg van de Noordstraat, de Ieperseweg en Hoogleedsesteenweg, de uitkijktoren in het Bergmolenbos en kleinere infrastructuuringrepen werden onder de loep genomen en geschrapt.”

Dat betekent niet dat er de komende jaren niets gerealiseerd wordt. “Een aantal gerichte investeringen zal ervoor zorgen dat de stad verder kan groeien. Want stilstaan is achteruitgaan”, gaat burgemeester Kris Declercq verder. Het stadhuis moest al het duurzaamste worden, maar daarnaast zijn er nog een aantal projecten. “Met de ambities van 100.000 bomen (momenteel al 78.765 gerealiseerd), meer bos en binnenstedelijk groen, staan in het bestuursakkoord duidelijk duurzame ambities ingeschreven.”

Trax – spoor Noord

“We versterken die ambities nog met de plannen voor het nieuwe Moermanpark. De bestaande parking maakt plaats voor een groene oase in de binnenstad. Daarbovenop komt nu ook het gloednieuwe plan voor de inrichting van de ‘Noordelijke Stationsomgeving’, als een ‘Trax – spoor Noord’. Park, beleving en kwaliteitsvol wonen moeten er samenkomen.”

“Samen met de provincie wordt ook vormgegeven aan de verbinding tussen het provinciedomein Sterrebos en het Bergmolenbos in de stadsrand via een recreatieve, veilige en ecologische ontsluiting boven of onder de Rijksweg. Met de voltooiing van de werken op de Godelievewijk, de heraanleg van de Diksmuidsesteenweg en de laatste fase van de aanleg van het warmtenet in het centrum wordt een belangrijke periode van toekomstinvesteringen in onze wegen afgerond.”

“Door te schuiven en hier en daar investeringen te schrappen, kunnen we 18,6 miljoen euro besparen”

Ook veiligheid blijft een belangrijk item. “Met het versterkt cameranetwerk, een performante politie en een gericht zonaal veiligheidsplan werden tien prioriteiten gedefinieerd, waarbij de aanpak van snelheidsovertreders, patsergedrag en een nultolerantie voor zwerfvuil, vandalisme en drugshandel vooropstaan”, stelt burgemeester Kris Declercq. Ook op mobiliteitsvlak geldt veiligheid. Er is de uitrol van het circulatieplan in Rumbeke.

“Een belangrijk signaal is dat we – vooral in de woonkernen – de snelheid willen verlagen en de zwakke weggebruiker een zichtbare plaats willen geven. Daarom zal in het het stadscentrum, net als in de wijk Groenpark-Meiboom, een algemene zone 30 ingevoerd tegen september 2023. Ook veiligheid in de schoolomgeving blijft een prioriteit.”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.