Stad Brugge koopt gebouwen om te slopen voor groenere stadsvesten

Het Brugse stadsbestuur investeert 2,4 miljoen in de aankoop van een administratief gebouw met garagestelplaats aan de Boninvest. Een groot gedeelte van de gebouwen gaat tegen de vlakte. “We willen de stadsvesten revitaliseren en de groene fiets- en wandelroute vervolmaken”, zegt schepen van Financiën en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het Brugse stadsbestuur kocht de opslagplaats aan Boninvest.© Davy Coghe
Het Brugse stadsbestuur kocht de opslagplaats aan Boninvest.© Davy Coghe

Na naar verluidt stevige onderhandelingen met eigenaar Befimmo, gespecialiseerd in de verhuring van kantoorgebouwen, kon het Brugse stadsbestuur een stuk grond van 1.450 m² met kantoor- en stockageruimte aan de Boninvest aankopen voor 2,4 miljoen euro.

Het gaat om de gebouwen die nu nog steeds dienst doen voor de Federale Overheidsdienst Justitie als stockage voor de in beslag genomen goederen, voornamelijk voertuigen, en de al enkele jaren leegstaande kantoren van de dienst der Penale Boeten van de FOD Justitie. De site werd enkele jaren geleden aangekocht door de vennootschap Befimmo om ze opnieuw te verhuren aan de federale overheid.

“Publiek domein uitbreiden”

In een ver verleden behoorden de gebouwen al tot de Stad Brugge en was de dienst stadsreiniging er gehuisvest. “We zijn fier dat deze grond straks weer aan de Stad toebehoort. Op die manier kunnen we het publiek domein flink uitbreiden.”

“We maken zo een nieuwe aanleg van circa een hectare tussen de Gentpoort en de Conzettbrug”, zegt schepen van Eigendommen, Financiën en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus). “We willen de stadsvesten revitaliseren en zowel de groene wandeling als de groene fietsroute rond de stad vervolmaken.”

Verhuring

De gronden en gebouwen worden voor de helft nog gehuurd door de FOD Justitie. Het gaat om een huurovereenkomst tot 2027. Het stadsbestuur wil die overeenkomst laten doorlopen omdat ze zo ook een stuk van de investering dekt. Het huurgeld bedraagt immers een mooie 169.000 euro per jaar. De andere helft van de gebouwen met binnenplaatsen is dus vrij van gebruik.

De Stad wil nu een masterplan opmaken voor de nieuwe invulling van de gehele site, kaderend binnen een Beheersplan Onroerend Erfgoed Vesten, en in afwachting daarvan zou de vrije kantoorruimte verhuurd worden.

“Het is niet de bedoeling dat we die ruimte verhuren aan commerciële bedrijven maar wel aan bepaalde organisaties of verenigingen met een sociaal of cultureel belang, of misschien wel aan een school die tijdelijk met plaatsgebrek kampt”, stelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

‘Archeologische parksite’

“Deze aankoop zal sowieso ook een goede zaak zijn voor de fietsers en wandelaars. Want door de niet-waardevolle stukken van het gebouw te verwijderen, kunnen we de bocht van het fietspad en de wandelzone verbeteren. Zo scheiden we, net zoals op de Gentpoortvest, voetgangers en fietsers van elkaar. Met die inspanningen herstellen we de stadsvesten in al hun glorie.”

Met de aankoop en de gedeeltelijke afbraak van niet-waardevolle gedeelten wil de Stad ook voor een stuk de relicten van de 19de-eeuwse industrialisatie, met onder meer een vlasspinnerij, op dit deel van de Vesten bekend maken bij de Bruggelingen en bezoekers. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan een ‘archeologische parksite’ met ook ruimte voor sport, spel en ontmoeting.

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport Franky Demon (CD&V) liet een tijdje geleden, toen bekend werd dat het gebouw te koop stond, al weten dat hij er graag een functie voor sport, jeugd en ontspanning aan zou willen geven. De schepen ziet er zelfs de ideale locatie in voor een nieuwe Urb Egg pop-upbar.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.