Schepen Philippe Vlietinck blikt terug op de voorbije 3 jaar: “Op een bepaald moment waren er 13 werven tegelijk”

“Mijn drijfveer is altijd geweest om dienstbaar te zijn en om Knokke-Heist nog beter te maken”, aldus Philippe Vlietinck. © Davy Coghe
Piet De Ville

En of het snel gaat. De jongste gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer drie jaar achter ons. In Knokke-Heist bevestigde de lijst Gemeentebelangen, onder aanvoering van Leopold Graaf Lippens, de aloude heerschappij. De lijst behaalde met maar liefst 25 zetels van de 31 opnieuw een absolute meerderheid. Ook schepen Philippe Vlietinck (65) – bevoegd voor Openbare Werken, ICT en Mobiliteit – was die dag dus aan het feest.

“Met Gemeentebelangen hebben we de traditie om de verkiezingsuitslagen af te wachten in het Pavillon Du Zoute en dat was dus ook drie jaar geleden het geval”, herinnert de schepen zich die dag.

“Maar doordat er elektrische gestemd wordt, gaat dat behoorlijk vlug allemaal. De tijd van nagelbijtend afwachten tot de resultaten van het ene na het andere stembureau binnenkomen is voorbij. De lijst deed het bijzonder goed en ik behaalde zelf zo’n 1.800 voorkeurstemmen, toch vijfhonderd meer dan bij de verkiezingen van 2012. Ik was niet euforisch, maar wel tevreden.” Philippe Vlietinck kwam in 2017 samen met Annie Vandenbussche in het College als gevolg van de dubbele wissel, waarbij Paul Geerinckx en Daniël De Vlamynck plaats ruimden.

Oudgediende

Vlietinck was toen in zeker zin al een oudgediende in de politiek. Hij was al OCMW-raadslid geweest, afdelingsvoorzitter van de CVP/CD&V en sinds januari 2007 onafgebroken gemeenteraadslid. “Ik kreeg de politiek echt wel met de paplepel mee. Mijn vader, die bekend was als smid in Heist, zetelde tot 1970 voor de CVP in de gemeenteraad van het onafhankelijke Heist”, vertelt Philippe Vlietinck.

“Mijn ouders raadden met het eigenlijk af om ook in de politiek te gaan. Waarom precies hebben ze me nooit gezegd, maar ik vermoed omdat het zo tijdrovend is en niet evident naast een andere beroepsloopbaan. Maar uiteindelijk heb ik toch de stap gezet. De politiek is een microbe, wordt vaak gezegd, maar dat is ook echt zo. Mijn drijfveer is altijd geweest om dienstbaar te zijn en om Knokke-Heist nog beter te maken.”

“Tegelijkertijd heb ik ook wel een mooie loopbaan in de privésector uitgebouwd. Na mijn hogere studies wiskunde en later ook nog informatica heb ik bij diverse ICT-bedrijven gewerkt. Tegenwoordig ben ik nog altijd aan de slag bij het bedrijf Delaware, dat ik doorheen de jaren toch flink mee heb laten groeien en waarvan ik tevens vennoot ben.”

Realisaties

Philippe kijkt tevreden terug op zijn parcours als schepen en vertelt ons enthousiast over de realisaties binnen zijn bevoegdheidsdomeinen. “Zelf ICT’er zijnde heb ik natuurlijk sterk ingezet op een diepgaande digitalisering, zowel wat de back-office betreft als voor wat onze burgers zelf ondervinden. Zo denk ik aan de volledige digitale waardebonactie om de handelaars te ondersteunen in de moeilijke coronaperiode. Op het kruispunt van mobiliteit en ICT denk ik ook aan het volledige geautomatiseerde parkeerplan met digitale parkeergeleiding en automatische systeem voor parkeerretributies”, stelt de schepen.

“Op vlak van openbare werken durf ik zeggen dat er wellicht nog nooit zoveel gewerkt is als de voorbije jaren. Op een bepaald moment waren er maar liefst dertien werven tegelijk. Denken we maar aan de vernieuwing van de Lippenslaan, het Frans Desmidtplein, Duinbergenlaan, het Tijl en Neleplein en het Astridplein. En dan is er nog wat ik zelf de grote metamorfose van Heist noem. De esplanades, de ovondes, meer ontharding en vergroening… De nieuwe gemeenschapszaal Ravelingen zullen we binnenkort kunnen openen. Ook de heraanleg van het Maes en Boereboomplein is zo’n belangrijk project.”

“Begrijpelijk was er er wel wat angst bij de Heistenaars dat al te ambitieuze projecten het volkse karakter van Heist zouden tenietdoen, maar door de organisatie van een infomarkt, met meer dan duizend aanwezigen, hebben we een groot draagvlak gecreëerd. We waken er sowieso over dat het typische DNA van Heist behouden blijft.”

Toekomst

Philippe benadrukt ook dat politiek een teamsport is en dankt uitvoerig zijn teams in de administratie en de hechte en sterke ploeg die het College is. Of het niet wat bitter is om het mandaat van schepen eind dit jaar op te geven, willen we nog weten. “Ik ben zeker niet bitter. De afspraak was ook bekend, hé. Ik zal nu meer tijd hebben voor mijn familie en blijf ook in het bedrijf actief. Als gemeenteraadslid blijf ik dossiers die voor mij en mijn kiezers belangrijk zijn de komende jaren ook nog opvolgen.”

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.