RUP appartementsblokken Stationsbuurt Diksmuide opnieuw nietig verklaard

Buurtbewoner Paul Claus aan zwembad De Kupe.© MVO
Buurtbewoner Paul Claus aan zwembad De Kupe.© MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Voor de tweede keer verklaarde de Raad van State het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van Stad Diksmuide om in de stationsomgeving appartementsblokken op te trekken. Opnieuw werden er procedurefouten vastgesteld. Het buurtcomité Oostvesten slaakt een zucht van verlichting nu ze eindelijk gelijk krijgen in dit zeven jaar aanslepende dossier.

Na de goedkeuring van het RUP in 2015 dienden twee buurtbewoners uit de woonwijk het Oostvesten een annulatieverzoek in bij de Raad van State. Zij wezen op fouten in de behandelingsprocedure van het RUP en kregen gelijk.

In 2017 werd dat RUP Stationsbuurt van 2015 voor de eerste keer nietig verklaard omdat de toenmalige Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) niet correct was samengesteld en bijgevolg geen wettelijk advies kon verstrekken. Het RUP moest worden aangepast en het stadsbestuur zette de procedurefout recht met licht gewijzigd advies van de Gecoro over de ingediende bezwaren en opmerkingen.

Aanpassingen site De Lijn

Buurtbewoner Paul Claus spreekt in naam van het buurtcomité en legt uit. “De gemeenteraad/toenmalige Gecoro was van oordeel dat het in 2014 gehouden openbaar onderzoek nog actueel genoeg was en dat een nieuw onderzoek (intussen drie jaar later) niet nodig was. De gemeenteraad meende dat het advies van de Gecoro maar gedeeltelijk gevolgd kon worden en keurde een groot aantal aanpassingen goed die afweken van dit advies.”

“In haar grote ijver tot aanpassing van het plan ging het stadsbestuur echter te ver. Ondanks de vele vragen van de oppositie over de aanpak en de mogelijke rechtsgeldigheid van de procedure stelde de gemeenteraad van 30 oktober 2017 het plan opnieuw vast. Studiebureau Lobelle kreeg de opdracht om de nodige aanpassingen aan te brengen.”

“Vooral de aanpassingen aan de site van de Lijn waren erg complex. Intussen had vervoersmaatschappij De Lijn beslist om ter plaatse te blijven en niet te verhuizen naar de gereserveerde ruimte naast de nieuwe Lidl aan de zuidzijde van de spoorweg. In alle stilte werden de wensen van de Lijn gevolgd en werden in het grafisch plan van het RUP bestemmingen aangebracht waarvoor er geen bezwaren of adviezen waren ingediend. Op 30 oktober 2017 werd het RUP opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Enkel de meerderheid keurde dit goed, de volledige oppositie weigerde deel te nemen aan de stemming !”

Geschonken grond

Daarop startten enkele buurtbewoners een nieuwe procedure bij de Raad van State. De erfgenamen van Laure Fredericq keken met lede ogen naar de plannen van de stad om de geschonken grond van hun groottante alsnog te verkopen als bouwgrond hoewel de schenkingsakte duidelijk stipuleerde dat de gronden een publieke bestemming moesten krijgen. Ook zij stelden zich mee partij in de zaak.

Voor de tweede keer bevestigde de Raad van State procedurefouten en velde op 15 december 2020 het arrest dat het RUP Stationsbuurt definitief nietig verklaarde.

“Het buurtcomité het Oostvesten is tevreden dat het onzinnige plan van het vorige stadsbestuur eindelijk naar de prullenmand is verwezen”, zegt Paul Claus. “Het huidige stadsbestuur heeft nu de kans om een betere visie te ontwikkelen over de ruimtelijke inrichting van de omgeving van het station.”

Historische wijk

“Intussen zijn de voorschriften van het BPA Oostvesten opnieuw onverminderd van toepassing. Er kunnen geen appartementsblokken komen in de Laure Fredericqlaan en op de site van het oude zwembad, dat een nieuwe openbare bestemming zal krijgen. De dreiging voor de aantasting van de historische stadswijk het Oostvesten en van het gebruik van het stadspark lijken nu definitief van de baan.”

“Op korte termijn zie ik de stad geen nieuw ruimtelijk plan maken, wel wil ze een plan dat de volledige omgeving van het station omvat, ook de zuidzijde”, vervolgt Paul Claus. “Ook het plan om een deel van de schenking te verkopen, wordt niet meer gedragen door de stad. Voor het oude zwembad wordt volgende maand een enquête gestart door het stadsbestuur , waarbij aan de bewoners zal gevraagd worden naar mogelijke nieuwe bestemmingen van de site.”

“Volgens een enquête die het buurtcomité enkele jaren geleden hield, opteerde het merendeel voor een openbare functie van de site van het zwembad. Het enige dat de meeste buurtbewoners niet wilden, was woningbouw en/of realisatie van een randparking bij het station. Indien de gebouwen zouden gesloopt worden, kon eventueel het stadspark worden uitgebreid.”

Openbaar nut

“Met een betaalbare renovatie-/aanpassingskostprijs zouden de gebouwen een socioculturele functie kunnen krijgen. In de Laure Fredericqlaan – specifiek de zone tussen zwembad en Parklaan – wil het buurtcomité geen appartementsblokken op de plaats van de vrijstaande villa’s. Door de nietigverklaring worden de voorschriften van het BPA Oostvesten opnieuw van toepassing, dat de eigenheid en het behoud van de historische woonwijk tot doel had. Dit is ook de wens van het buurtcomité!”

Schepen Marc Deprez reageert: “We zullen alles eerst grondig analyseren. Voorlopig geldt het BPA Oostvesten opnieuw. Sowieso heeft de nieuwe coalitie (Idee Diksmuide-CD&V) reeds geopteerd om de site van het oude zwembad verder in te vullen voor openbaar nut via een participatieproject.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.