Ruim vijf miljoen euro voor reconversie site Zomerloos in Gistel

Hèt project van de komende jaren is de reconversie van de site Zomerloos en het oude zwembad. (foto PM)
Redactie KW

De gemeenteraad keurde een aangepast meerjarenplan goed. Zo wordt meer dan 1 miljoen euro uitgetrokken voor de renovatie van assistentiewoningen en zal de reconversie van zaal Zomerloos en omgeving meer dan 5 miljoen euro kosten. “We blijven een financieel gezonde stad”, stellen burgemeester Defreyne en schepen Vincke.

Begin januari 2020 werd het initiële meerjarenplan aan de raad voorgelegd. “Maar zo’n meerjarenplan is dynamisch en continu in beweging. Specifieke acties en investeringsprojecten krijgen alsmaar meer vorm en dan mogen aangepaste cijfers niet ontbreken”, legt Gauthier Defreyne (Open VLD) uit.

Vier prioriteiten

“We blijven inzetten op vier prioritaire beleidsdoelstellingen: versterken van de burgerbetrokkenheid, mobiliteit op maat van de inwoners, een sociaal beleid met focus op thuis wonen, kansarmoede en eenzaamheid en een nette en toegankelijke stad.” Die vier prioriteiten zijn opgedeeld in twaalf actieplannen en 68 acties, verder staan er naast de continue werking nog eens zestien niet-prioritaire beleidsdoelstellingen genoteerd.

Hét project van de komende jaren is de reconversie van site Zomerloos en het oude zwembad. Er komt een gemeenschapszaal, foyer met keuken, kantoren en ruimte voor muziek en toneel. Daarvoor wordt 4.259.000 euro vrijgemaakt. De heraanleg van de omgeving rond Zomerloos, namelijk de inrichting van een skatepark, combisportkooi, kunstgrasveld en Finse looppiste, kost nog eens 865.000 euro. “De werken aan Zomerloos zouden in mei moeten kunnen beginnen, de oplevering is voorzien in het najaar van 2023.”

Voor de modernisering van de ontmoetingscentra in de verschillende deelgemeenten trekt de stad 484.000 euro uit. Daarin zit ook de totale renovatie van het OC in Moere. Voor het onderhoud van voet- en fietspaden wordt 1,7 miljoen euro vrijgehouden, voor nieuw aan te leggen weginfrastructuur ruim 2,2 miljoen euro. De stad hanteert het principe van het Kopenhagenplan: de Vlaamse overheid subsidieert 1 euro per elke 2 euro dat de stad investeert in nieuwe fietspaden of renovatie ervan.

Milieutoezichthouder

Verder stapt Gistel in een nieuw project van de intercommunale WVI, waarbij steden en gemeenten een milieutoezichthouder zullen ‘delen’. “Deze ambtenaar – de vacature staat open – zal zich toeleggen op zeer specifieke bouw- en milieudossiers, bijvoorbeeld rond bouwovertredingen of geluidshinder. Het gaat over complexe dossiers waar onze eigen diensten niet de mankracht of middelen voor hebben om tot in detail uit te pluizen”, benadrukt Defreyne.

Staat ook op de planning: de renovatie van de assistentiewoningen in de Bruidstraat. Het kostenplaatje bedraagt 1.175.000 euro voor de eerste fase. De bewoners zullen tijdens deze werken niet moeten verhuizen. “In deze eerste fase wordt het gelijkvloers met de inkom, administratie en de hobbyzaal vernieuwd”, stelt schepen Michel Vincke (Vooruit). “De stad zal ook de keukens van de zeven lokale opvanginitiatieven (LOI) vernieuwen. Die zijn tot op de draad versleten.”

Combisportkooien

Oppositiepartij CD&V uitte kritiek op de aanzet om twee combisportkooien te plaatsen op grond van het Atlas Atheneum in de Callaertswalledreef voor 150.000 euro. “De vraag komt van de school zelf en we moeten nog alle voorwaarden, modaliteiten, contracten en concrete uitwerking nagaan”, antwoordt Defreyne. “Tijdens de lesuren zou de school de sportinfrastructuur gebruiken, maar buiten die uren, zoals in het weekend en in vakanties, zou iedereen er gebruik van kunnen maken.”

CD&V stelde zich ook vragen bij de financiële situatie van de stad, gezien er meer dan 25,2 miljoen euro aan investeringen op stapel staat. “53 procent daarvan gebeurt met eigen middelen. Nog eens 23 procent komt van op te nemen leningen, 10 procent via toelagen en subsidies en verder met de verkoop van openbare verlichting en onroerende goederen. Onze stad gaat zo’n 5,8 miljoen euro aan leningen aan, wat minder is dan het gemiddelde van 6 miljoen euro pakweg tien jaar terug. Onze autofinancieringsmarge, de belangrijkste indicator, blijft steeds ruim positief en Gistel blijft zo een financieel gezonde stad”, benadrukt schepen van Financiën Vincke.

(TVA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier