Resultaten traject wijkcirculatieplan Doorniksewijk voorgesteld aan het Kortrijkse publiek

De persconferentie over de resultaten van het traject wijkcirculatieplan Doorniksewijk. © Kurt De Schuytener
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Burgemeester Ruth Vandenberghe en schepenen Wout Maddens en Axel Weydts hebben vrijdagvoormiddag de resultaten van het traject wijkcirculatieplan Doorniksewijk voorgesteld. Hun conclusies en mogelijke aanpassingen werden in de vooravond en avond aan het publiek voorgesteld tijdens een infomarkt in RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen in Kortrijk.

In maart 2021 startte Stad Kortrijk het traject wijkcirculatieplan voor de wijken aan beide kanten van de Doorniksewijk tussen het station en de E17. Dit plan omvat onder meer Walle, Toekomststaat en de omgevingen van het Volksplein, Halenplein, Sint-Elisabeth en Mimosa. De stad analyseerde deze stadswijken op vlak van circulatie, verkeersveiligheid, hitte, water en groen, waarna in samenspraak met de inwoners circulatiemaatregelen op proef werden uitgerold.

Via een burgerbevraging in maart 2023 konden inwoners de maatregelen evalueren. De resultaten van de burgerbevraging, verkeerstellingen en observaties werden deze zomer verwerkt en geanalyseerd. Hun conclusies en mogelijke aanpassingen werden nu aan het publiek voorgesteld tijdens een infomarkt in RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen in Kortrijk.

“Blij met de ruime belangstelling”

Viviane en Myriam zijn zeer tevreden met de veranderingen.
Viviane en Myriam zijn zeer tevreden met de veranderingen. © Kurt De Schuytener

Ruim 250 geïnteresseerden kwamen opdagen, zowel bewoners van de betrokken wijken als van het centrum Kortrijk en Overleie. “Ik lever thuis in de stad en ook in de wijken achter het station”, zegt Lieven Van Walleghem. “Het is handig om nu te weten wat er opnieuw verandert, want het lag niet voor de hand alles te leveren zonder tijdverlies door omleidingen en eenrichtingsstraten.”

Viviane uit de Tulpenlaan en Myriam uit de Burgemeester Gillonlaan zijn tevreden. “Echt, zeer content dat een stuk van de Tulpenlaan terug dubbelrichting gemaakt wordt. Ik ben 84 en alleenstaand en het was een hele klus om elke keer een toer te moeten maken om aan mijn garage te geraken, zeker met boodschappen”, zegt Viviane. “De bewoners van de Azalealaan en Tulpenlaan waren verplicht om richting de schoolomgevingen te rijden. Dat was gevaarlijk omdat de kinderen met vier naast elkaar rijden en niet altijd opletten waar ze rijden. We zijn blij dat het eenrichtingsverkeer in die straten niet weerhouden is.”

Uit de bevraging blijkt 78% van de buurtbewoners voorstander om een stuk van de Tulpenlaan terug dubbelrichting te maken en uit de bijkomende reacties blijkt ook voldoende draagvlak om de ganse as terug dubbelrichting te maken. Men zal daar terug van en naar de Burgemeester Gillonlaan en Mimosalaan kunnen rijden. De eenrichtingen in de overige straten worden behouden omdat deze een positief effect hebben op de veiligheid in de schoolomgeving.

“We zijn blij met de ruime belangstelling”, aldus schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.

De voorlopige resultaten nog eens op een rijtje:

Walle

De proefmaatregelen op Walle worden niet behouden: tussen Neder Mosscher en Condédrreef wordt opnieuw verkeer in beide richtingen toegelaten.

Toekomststraat en omgeving Volksplein

Eenrichtingsverkeer in Toekomststraat blijft behouden. Er komt eenrichtingsverkeer in de volledige Boerderijstraat. De rijrichting in de Wagenmakerstraat wordt omgekeerd.

Halenplein

Eenrichting in Vuurkruiserslaan wordt niet behouden De richting in de IJzerfrontlaan wordt omgekeerd.

Sint-Elisabeth en Mimosa

De knip in de Deken Camerlyncklaan blijft behouden. Een stuk van de Tulpenlaan wordt dubbelrichting.

Timing

De voorziene verkeerswijzigingen worden op 9 oktober voorgelegd aan de gemeenteraad.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier