Raadslid Andries Neirynck krijgt praatverbod van Groen na middelvinger tijdens Brugse gemeenteraad

Brugs gemeenteraadslid Andries Neirynck en zijn inmiddels beruchte middelvinger.
Stefan Vankerkhoven

Een wakkere Bruggeling nam een screenshot van de live-uitzending van de Brugse gemeenteraad maandagavond. Hierop is te zien dat raadslid Andries Neirynck (Groen) tijdens een debat over de sanering van de zandbank De Paardenmarkt zijn middelvinger opsteekt naar Jean-Marie De Plancke (Open VLD). Als boetedoening moet Andries Neyrinck van zijn partij tijdens de volgende gemeenteraad eind juni zijn mond houden.

Het incident ontsnapte aan de aandacht van Annick Lambrecht (Vooruit), die als voorzitter van de Brugse gemeenteraad moet waken over het ordentelijk verloop van de zitting: “Ik heb het niet gezien, indien dat wel zo was, zou ik Andries Neirynck zeker aangesproken hebben. Zo’n gebaar hoort niet thuis tijdens de gemeenteraad in het Brugse stadhuis. Politici horen op en fatsoenlijke manier met elkaar om te gaan.”

Excuses

“Iedereen heeft recht op zijn eigen politieke mening, de debatten kunnen vurig zijn. Maar een opgestoken middelvinger hoort daar niet bij. Andries Neirynck moet zelf beslissen wat hij doet. Maar als ik hem was, zou ik zeker mijn excuses aanbieden”, aldus Annick Lambrecht.

Raadslid Jean-Marie De Plancke (Open VLD) heeft het vingertje van Andries Neirynck evenmin opgemerkt: “Ik zit vooraan, hij zit meer achteraan. Ik begrijp zijn gebaar niet, ik had nochtans enkel opgemerkt dat zijn interpellatie geen Brugse maar wel een Vlaamse of federale materie is en dus niet thuishoort in de Brugse gemeenteraad. Ik zei letterlijk: ‘met alle respect, collega…’ Dus van minachting van de oppositie was er geen sprake. Ik vind wel dat Groen te pas en te onpas de zitting van de gemeenteraad rekt met dossiers waarvoor Brugge niet bevoegd is.”

Geen respect

“Via Messenger heeft Andries zich bij mij verontschuldigd. Ik heb hem daarna zelf opgebeld, hij blijft bij zijn politieke standpunt. In feite zou hij zijn publieke excuses moeten aanbieden, want dat vingertje was te zien tijdens de live-uitzending van de gemeenteraad. Enkel een Messenger berichtje is een zwak signaal.”

“Het gebaar is een uiting van gebrek aan respect voor collega’s. In mijn 22 jaar in de gemeenteraad heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Als Andries niet kan omgaan met een publiek debat, moet zijn partij hem maar vervangen door iemand die wel bestand is tegen politieke discussies”, aldus Jean-Marie De Plancke.

Gifgasdepot

En wat vindt Andries Neirynck van de heisa? “Het incident is gesloten, ik heb mijn excuses aangeboden aan Jean-Marie De Plancke. De plooien zijn gladgestreken. Het was een ongelukkige reactie van mij, omdat Jean-Marie mij onderbrak tijdens mijn interpellatie over het lekkend munitiedepot op de zandbank De Paardenmarkt”, stelt het groene oppositieraadslid.

Andries Neirynck vindt overigens nog altijd dat hij het recht heeft om het dossier van dat lekkend munitiedepot op de Brugse gemeenteraad aan te kaarten: “De gifgasgranaten uit de twee wereldoorlogen onder de zandbank De Paardenmarkt hypothekeren de veiligheid en de uitbouw van de haven, maar zijn ook een probleem voor een veilige vaarroute voor de estuarie vaart. Ze vormen tevens een veiligheidsprobleem voor toeristen en bewoners van de Oostkust.”

Boos

“Er is een plan van aanpak nodig, het is een gedeelde bevoegdheid voor diverse overheden. Onze partij heeft hierover ook al geïnterpelleerd in de provincieraad. De ontmanteling van dit depot op de Noordzee is nodig, maar zal veel geld kosten. Het maakt mij boos, als ik dat niet eens onder de aandacht mag brengen tijdens de gemeenteraad”, aldus Andries Neirynck, die zich pas een dag na de feiten, nadat zijn fractieleider Raf Reuse hem hierop aansprak, excuseert bij de voltallige gemeenteraad..

Raf Reuse vindt dat het gedrag van zijn partijgenoot absoluut niet door de beugel kan: “Respect voor iedere opinie en ieder mens is fundamenteel voor Groen. We kunnen en moeten ernstig van mening verschillen, maar dit moet steeds met de nodige eerbied gepaard gaan. Het stellen van obscene gebaren naar collega-raadsleden kan dan ook niet. Ik til hier zwaar aan en heb Andries hierop aangesproken.”

Een maand zwijgplicht

Om de sereniteit in de Brugse gemeenteraad te laten wederkeren zal Andries Neirynck zich op uitdrukkelijke vraag (bevel?) van zijn groene fractie onthouden van politieke interventies tijdens de volgende gemeenteraad in juni. Een moeilijke taak: een politicus moet vijf uren lang zijn mond houden in een publiek forum, want dat is de gemiddelde duur van de Brugse gemeenteraad….

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.