Publieke raadpleging potentiële bedrijvenlocaties met argusogen gevolgd: “Nieuwe industrie zal waterbufferbekken overbelasten”

Een aantal geïnteresseerde en bezorgde inwoners en een paar vertegenwoordigers van de Provincie en Anzegem aan de Infomarkt in De Klokke in Anzegem. © GV
Gerda Verbeke

De Provincie West-Vlaanderen heeft in Anzegem één zone aangeduid die in aanmerking komt voor het ontwikkelen van extra bedrijfsruimte. Het gaat over ‘Vijverdam Zuid’. “Er moet nog een gans project doorlopen worden”, aldus schepen van Ruimtelijke ordening Davy Demets (INZET). “De publieke raadpleging maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.”

“Op 22 december 2017 besliste de Vlaamse Regering dat de provincie West-Vlaanderen een proces mag opstarten om voor een totaal van 430 hectare voorstellen voor nieuwe regionale bedrijventerreinen te realiseren”, aldus Eerste schepen Louis Degroote (Samen één). “In die zin is de provincie op zoek gegaan naar gebieden die hiervoor in aanmerking komen. De gebieden die hiervoor werden uitgezocht zijn door de provincie aangeduid, de gemeente heeft hierin geen inspraak gehad.”

De Provincie West-Vlaanderen maakt in samenwerking met de gemeentes van de economische subregio Waregem (Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke) een PRUP of Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op om nieuwe locaties voor bedrijventerreinen in deze subregio te vinden. Een eerste stap in het PRUP-proces is de opmaak van een startnota waarbij er een publieke raadpleging plaatsvindt. Hiervoor werden in februari een aantal infomomenten georganiseerd aan de hand van een webinar en een reeks infomarkten. In de startnota zijn er verschillende potentiële locaties aangeduid waar bedrijvigheid een plek kan krijgen. Tot en met 31 maart 2023 kan iedereen ideeën of opmerkingen indienen over de voorgelegde locaties.

Onze grote bezorgdheid is betaalbaarheid, want wie zal er de eigenaars vergoeden voor planschade? – Eerste schepen Louis Degroote (Samen één)

“Meer informatie over het PRUP en de verschillende potentiële locaties is ook te vinden op de storymap op de website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesWaregem”, aldus de bevoegde schepen Demets. “Na de publieke raadpleging zal alle inspraak samengevat en verwerkt worden in een scopingnota die op de website van de Provincie zal geplaatst worden. In combinatie met aanvullend ontwerpend onderzoek, zullen de ruimtelijke keuzes verder verfijnd worden.”

Verdere stappen

Verdere stappen zijn een voorontwerp, milieueffectenonderzoek en een ontwerp-RUP met daaropvolgend een openbaar onderzoek van zestig dagen over de plannen, waarin de inwoners inspraak hebben. Na de behandeling van de opmerkingen en bezwaren door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) kan het PRUP definitief vastgesteld worden. Verwacht wordt dat dit afgerond zal worden in de loop van 2025.

Planologishe ruil

Naar aanleiding van de vraag van de Provincie aan de Vlaamse Regering om een beroep te kunnen doen op het reservepakket voor bijkomende bedrijventerreinen, werd door het provinciebestuur ook het engagement aangegaan om in te zetten op bedrijventerreinen die op vandaag niet ontwikkeld geraken. “Voor deze percelen wordt nagegaan of deze bestemde bedrijfsgronden geschrapt en op een andere locatie bestemd kunnen worden. Dit wordt planologische ruil genoemd, waarbij de bestaande bestemming bedrijvigheid kan worden gewisseld met een openruimtebestemming. In Groot-Anzegem gaat het over vier locaties, namelijk Elstweg, Zonnestraat, Heirbaan en Grote Leiestraat.

“De potentiële bedrijfslocatie ‘Vijverdam Zuid’ is overstromingsgevoelig gebied”, stelt Anzegemnaar Martin Vanderghinste.
“De potentiële bedrijfslocatie ‘Vijverdam Zuid’ is overstromingsgevoelig gebied”, stelt Anzegemnaar Martin Vanderghinste. © GV

Eerste schepen Degroote zegt dat dit initiatief van de Provincie door het Anzegems gemeentebestuur met argusogen opgevolgd wordt. “We vrezen dat de prijs door de Anzegemse burgers zal moeten betaald worden en de voordelen aan de omliggende gemeenten zullen toekomen”, aldus schepen Degroote. “Concreet zullen er burgers hun industriegrond verliezen met een planologische ruil naar landbouw- of natuurgrond terwijl de nieuwe industrieterreinen hoogstwaarschijnlijk in buurtgemeentes zullen worden gecreëerd. De grote bezorgdheid is de betaalbaarheid van dit project, want wie zal er de eigenaars vergoeden voor de planschade? Als gemeente hebben we hier alleszins geen middelen voor.” Schepen van Communicatie Christophe Vandererven (Samen één) benadrukt dat Anzegem de vinger aan de pols houdt.

Overstromingsgevoelig gebied

Buurtbewoner ‘Vijverdam Zuid’ Martin Vanderghinste die in de Schaagstraat in Anzegem woont, heeft zware bedenkingen bij het voorstel dat op tafel ligt bij de Provincie. “Er wordt hier overwogen om industrie in te plannen aan mijn deur en ik wil even reageren in naam van de inwoners van de Heirweg Anzegem”, klinkt Martin Vanderghinste bezorgd. “Ik woon in deze streek sinds 1964 en de vlakte waarvan sprake staat ieder jaar voor een deel onder water ondanks de nieuwe waterbekkens. Politiek Vlaanderen was er rotsvast van overtuigd nooit te bouwen op watergebieden na de overstromingen in de Ardennen en toch kwam er een goedkeuring voor een nieuw bedrijf op de grens met Waregem en Anzegem. Zelfs de bouwwerkzaamheden van een bedrijf dat daar recent gevestigd werd, werden verhinderd door wateroverlast. Het bedrijf bouwde op palen en verhoogde hun locatie vanwege deze wateroverlast. Dit werd zwaar aangevochten door de buren.Het bedrijf zorgde wel voor extra bekkens en aanplanting van boom- en groenzone als tegemoetkoming.”

“Het inplannen van deze nieuwe industrie zal het waterbufferbekken Walskerke overbelasten!”, aldus de ongeruste Anzegemnaar. “Mogelijks zal bij hevige regenval het waterprobleem zelfs natte voeten teweegbrengen in Heirweg Centrum! Ook het zicht op de enige draaiende Watermolen van Vlaanderen uit de vijftiende eeuw wordt een beschamende bedoening.Wat met het Hof ter Schaegen uit de zeventiende eeuw met zijn natuurlijke wal en het vogelrijke gebied met zijn kerkuilenpopulatie? En dat terwijl bepaalde politiekers pleiten om open ruimtes te behouden! Ik ben geen expert maar zie hier alles met mijn eigen ogen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.