Inwoners Sint-Jan verzetten zich tegen mogelijk bedrijventerrein in hun achtertuin

De buurtbewoners in Sint-Jan vinden onder andere dat de communicatie over het PRUP tekortschiet. “Een paneel in de bib is niet voldoende”, klinkt het. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Een aantal inwoners van Sint-Jan zijn een petitie gestart om hun ongenoegen te uiten over plannen van de stad en de provincie om Sint-Jan oost mogelijk een nieuwe bestemming te geven als industriegebied. De buurtbewoners klagen vooral over een gebrek aan communicatie van de stad. Volgens schepen Philip Bolle (Vooruit) komen de klagers echter anderhalf jaar te vroeg met hun bezwaren.

Provincie en Stad Ieper maken een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de herziening van de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied. In de startnota worden al zes potentiële locaties voor uitbreiding van het kleinstedelijk gebied afgebakend. Het gaat om Reigersburg (tussen Oude Veurnestraat, Veurnseweg, Diksmuidseweg, Vrijbosroute tot voorbij de Noorderring), Veurnseweg (tussen scholencampus, Veurnseweg, Noorderring en Adriaanseweg), Pannenhuisstraat, Strategische Spie, De Vloei-oost en Sint-Jan Oost (ten oosten van Ieper Business Park). Niet alle locaties worden onderzocht voor dezelfde functies. Zo wordt de mogelijkheid tot bedrijvigheid enkel onderzocht in Reigersburg, Veurnseweg en Sint-Jan oost. Deze laatste twee zijn ook de enige locaties waar de functie wonen niet aan bod komt.

Gebrekkige communicatie

Hoewel de procedure nog maar in haar kinderschoenen staat, trekken een aantal inwoners van Sint-Jan nu al aan de alarmbel in verband met de zoekzone Sint-Jan Oost. “Het probleem is ten eerste de gebrekkige communicatie van de instanties ten opzichte van de buurtbewoners”, zegt Hubert Vandewal (58), een inwoner van de Groenestraat die de kat de bel aanbond. “Zelfs de landbouwer die aanpaalt aan het perceel werd niet op de hoogte gesteld. Er zijn informatiepanelen in de bibliotheek en blijkbaar nog elders in de stad, maar de buurtbewoners worden niet geïnformeerd. Vorige week was het schoolfeest en er was niemand van de aanwezigen die het wist. Voor mij kan dat niet.”

Lees verder onder de foto.

In het PRUP worden zes zoekzones naar voren geschoven waarmee het kleinstedelijk gebied kan uitbreiden. Sint-Jan Oost is de zone met nummer 6. (Foto TOGH)
In het PRUP worden zes zoekzones naar voren geschoven waarmee het kleinstedelijk gebied kan uitbreiden. Sint-Jan Oost is de zone met nummer 6. (Foto TOGH) © Tom Gheeraert

“Ik had het toevallig gezien in de bibliotheek”, vervolgt Hubert. “Toen zag ik ook dat er een openbaar onderzoek – waarbij je bezwaren kan indienen – loopt tot 15 juni. Het minste dat ze konden doen is de mensen in de Briekestraat, Groenestraat en Brugseweg op de hoogte brengen van het openbaar onderzoek. Bijvoorbeeld door hen aan te schrijven. Dat is tenminste participatie. Als ze uw belastingbrief sturen, dan kennen ze uw adres wel. Ik begrijp dat ze daar niet veel ruchtbaarheid aan willen geven omdat ze het er willen door krijgen, maar die wazigheid vind ik zeer raar.”

Geen totaalplan

Uiteraard vrezen de buurtbewoners overlast mocht er vlakbij een industriezone komen. “We zijn niet ver van het ziekenhuis, daarom moet je toch een beetje de drukte vermijden. Het is nu al zo druk. Niet dat ik tegen vooruitgang ben, helemaal niet. Er moet industrie komen. Maar er is geen totaalplan. Waar is de visie? We zijn bezorgd. Er moet betere communicatie zijn met de buurtbewoners. Dat vind ik het belangrijkste. Zo’n paneeltje in het stadhuis en de bibliotheek is ruim onvoldoende.”

Petitie opgestart

Het protest van de inwoners van Sint-Jan staat nog in de kinderschoenen. Echt verenigd in een actiecomité zijn ze nog niet en voorlopig is er ook nog niemand die echt naar voren treedt als spreekbuis. “Ik heb het wel op me genomen om de inwoners van Sint-Jan te informeren, maar ik heb het heel druk op professioneel gebied waardoor ik geen tijd heb om het protest te organiseren”, zegt Hubert, die wel al de eerste stappen zette. “De bedoeling is om een bezwaarschrift in te dienen en we zijn een petitie opgestart. Dat is de eerste actie die we doen.”

Drie zones voor bedrijventerrein

“Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Ieper’ is een provinciaal initiatief dat van bijzonder belang is voor de stad”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (Vooruit). “De provincie zal hiermee vastleggen waar de stad in de toekomst nog kan overgaan tot ontwikkeling van bedrijventerreinen, wonen, groenvoorziening en recreatie aan haar stedelijke rand. Specifiek voor het regionaal bedrijventerrein worden drie zones vooruitgeschoven die potentieel gunstig gelegen zijn voor mogelijke industriële ontwikkeling. Slechts één zal worden gekozen.”

Publieke raadpleging

De schepen benadrukt dat in deze fase van het onderzoek aan de Ieperlingen wordt gevraagd om hun insteek, hun advies, te geven. “Dit is niet het tijdstip om officieel bezwaren in te dienen. Dat moment volgt binnen ongeveer anderhalf jaar. Op dat ogenblik zullen er ook duidelijk keuzes voorliggen. De opmerkingen van de buurt zullen uiteraard mee opgenomen worden in het vervolgtraject en zullen mee de keuze helpen bepalen”, aldus Philip Bolle, die het niet eens is met de kritiek dat er onvoldoende gecommuniceerd werd. “De Provincie heeft geopteerd om de publieke raadpleging aan te kondigen via de ruime stedelijke en provinciale kanalen, via de media, een webinar en een infomarkt. De vele opmerkingen en adviezen die wij en de Provincie ontvingen, bewijzen dat de communicatie haar doel niet heeft gemist.”

Jan Ypermanpark

Hij gaat ook niet akkoord met de opmerking als zou er geen totaalplan en visie zijn. “De opmaak van het PRUP heeft net tot doel om een visie te ontwikkelen. Je moet de kar dus niet voor het paard spannen…”, meent Bolle. “Daarnaast wil ik ook opmerken dat het bestuur er alles aan doet om de stad op een harmonieuze manier te ontwikkelen. Ik verwijs hiervoor onder andere naar het Jan Ypermanpark dat we volop zullen inrichten ten behoeve van de inwoners en in het bijzonder die van Sint-Jan.”

Reigersburg

Of de provincie uiteindelijk zal kiezen voor de locatie in Sint-Jan voor een regionaal bedrijventerrein, blijft ook voor het stadsbestuur afwachten. “Maar in elk geval heeft de stad grote nood aan een nieuwe locatie om ondernemen toe te laten. De vernietiging van het RUP ‘Reigersburg’ door de Raad van State in 2018 was een drama voor de verdere ontwikkeling van de stad als motor van de Westhoek, voor werk in eigen streek en om onze kinderen en kleinkinderen hier een welvarende toekomst te bieden. Ik huiver dan ook een beetje als ik lees: ‘Ik ben niet tegen de vooruitgang, maar…’. Laat ons samen van dit PRUP een positief plan maken voor het welzijn van alle Ieperlingen vandaag en in de toekomst.”

Verloop procedure

De procedure tot het PRUP heeft nog een lange weg te gaan. Na de start- en procesnota volgt een scopingnota, een ontwerpoefening, een voorontwerp, milieueffectenonderzoek, een ontwerp-RUP met openbaar onderzoek en ten slotte de definitieve vaststelling van het PRUP. Er wordt verwacht dat dit afgerond zal kunnen worden in 2024.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.