Binnenkort gemakkelijker huurwoning vinden als eenoudergezin: dat is het doel van de Provinciale huurgarantieverzekering

Meer dan de helft van de West-Vlaamse eenoudergezinnen zijn aangewezen op huurwoningen, maar die worden steeds schaarser en verhuurders kieskeuriger. © SISKA GREMMELPREZ BELGA
Phebe Somers

Eenoudergezinnen zijn statistisch gezien meer aangewezen op huurwoningen, maar toch is het net voor die groep veel moeilijker om een goede en betaalbare woonst te vinden. Verhuurders zouden eerder geneigd zijn om te kiezen voor gezinnen of koppels die op twee inkomens kunnen rekenen. Provincie West-Vlaanderen wil hen aanmoedigen om eenoudergezinnen toch een kans te geven zonder dat ze bang moeten zijn voor financiële problemen.

Kwetsbare groep

Zo’n 58 procent van de ruim 15.582 West-Vlaamse eenoudergezinnen (cijfers 2019) is huurder, zelfs 75 procent bij de gezinnen waarvan de ouder jonger is dan 35 jaar. Bij andere huishoudens is dat slechts 20 procent. Met één inkomen zijn ze volgens Jean De Bethune, gedeputeerde voor Woonbeleid in de Provincieraad, minder aantrekkelijk voor goede verhuurders en gemakkelijke slachtoffers voor huisjesmelkers.

Met deze verzekering krijgen kwetsbare gezinnen meer kansen op de private huurmarkt

De Provincie wil die drempel voor verhuurders verlagen en zo meer kansen bieden aan de kwetsbare huurdersgroep, en dat dat via een huurgarantieverzekering. Wie actief is in de private markt en wil verhuren aan eenoudergezinnen kan hier een beroep op doen. Deze beschermt de verhuurder tegen huurachterstand en huurschade en biedt tevens gratis rechtsbijstand aan. Ook zijn er modaliteiten voorzien die herstel na schade en wederverhuring een stuk gemakkelijker maken voor de verhuurder.

Laagdrempelig

De bedoeling van het project is dat het voor alle partijen laagdrempelig blijft. Daarom neemt de Provincie de premie drie jaar lang voor eigen rekening. De verhuurder betaalt dus niets om deze verzekering af te sluiten. De Provincie heeft beslist om samen te werken met lokale besturen. Geïnteresseerde verhuurders hoeven dus niet ver te lopen om informatie in te winnen en zich eventueel in te schrijven voor dit initiatief, al dan niet samen met een huurder. Ook vastgoedmakelaars worden ingeschakeld om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Huurders kunnen op hun beurt terecht bij het lokaal woonloket van de gemeente om een attest te bekomen dat stelt dat ze in aanmerking komen.


Deze voorwaarden hangen vast aan de huurgarantieverzekering:

– Huurder moet een inkomen tussen 22.000 en 55.000 euro (bruto belastbaar) en minstens 1 kind ten laste hebben

– Enkel geldig voor nieuwe huurcontracten

– Huurcontract van minstens 3 jaar

– Een huurprijs die conform de huurschatter is

– Een huurprijs die de 33% van het inkomen van de ouder niet overschrijdt en die niet meer dan 1.000 euro per maand bedraagt

– Een woning conform het Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Wooncode

Pilootproject

De formaliteiten rond dit project werden tijdens de provincieraad van 23 september 2021 goedgekeurd, maar niet iedereen was enthousiast. Provincieraadslid Wim Aernoudt (N-VA) stelde zich enorm kritisch op en vergeleek de huurgarantieverzekering met ‘een mager kalf dat in de couveuse ligt waarvan het euthanasieproces al is opgestart’. Volgens hem is het duidelijk dat de prioriteiten van de Provincie ergens anders zouden moeten liggen. Desalniettemin werd het project goedgekeurd. Het reglement zal begin 2022 operationeel zijn op het terrein voor een periode van 1 jaar met een tussenkomst in de verzekeringspremie voor 3 jaar. Daarna wordt het systeem geëvalueerd en desgevallend verlengd met 2 jaar. Meer info lees je hier.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.