Piet De Groote volgde dit jaar Leopold Lippens op als burgemeester: “Mijn beslissing heeft zeker levens gered”

Burgemeester Piet De Groote: “Ik wens voor 2022 dat omikron de laatste coronavariant is.” © Davy Coghe
Piet De Ville

Voor Piet De Groote was 2021 om wel meer redenen een bijzonder jaar. Maar toch vooral omdat hij de legendarische Leopold Graaf Lippens na zijn overlijden mocht opvolgen als burgemeester van de kustgemeente. “Van Lippens leerde ik beslissingen nemen. En ik durf te zeggen: mijn beslissing om door de stijgende coronacijfers binnenactiviteiten te verbieden heeft levens gered”, zegt een uitgesproken burgemeester De Groote.

Burgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote (Gemeentebelangen) twijfelt niet lang als we hem vragen waarom 2021 voor hem een speciaal jaar was. “Uiteraard door de opvolging als burgemeester van wijlen Leopold Lippens, die 42 jaar aan het hoofd van onze gemeente stond. Het is een eer om zo’n figuur op te volgen. Maar het is natuurlijk geen sinecure. Het zijn grote schoenen om te vullen.”

Eenvoudig man

“Hoe ik hem zal herinneren? Hij was recht door zee. En hield ook echt van de zee en de natuur. Niettegenstaande hij van adel was, was hij toch een eenvoudig man. Ik zal niet zeggen dat hij een gemakkelijke man was, zeker niet, maar in een gemeente als de onze mag je dat misschien ook niet zijn”, zegt Piet De Groote.

“Altijd recht voor de raap, zo hebben we hem gekend. Van hem heb ik leren beslissingen te nemen, kordaat maar wel altijd omringd door bekwame mensen.”

Van Leopold Lippens heb ik geleerd om kordaat beslissingen te nemen

Als eerste schepen en gedoodverfde opvolger was Piet De Groote ook van nabij aanwezig bij Lippens’ laatste momenten als burgervader. “Hij was een trotse burgemeester en wilde niet aanvaarden dat hij ernstig ziek was! Het temperament dat hij nog had om tot enkele dagen voor zijn dood nog vergaderingen te leiden was ongelooflijk”, stelt Piet De Groote. “Hij deed dat vanuit het idee ‘ik ben nog niet dood en ik weet nog perfect wat ik doe’. Velen zouden in zijn plaats afgehaakt hebben maar hij heeft tot de laatste minuut gevochten voor zijn gemeente.”

Plaatsvervangende schaamte

Als we met burgemeester De Groote even uitzoomen wijst hij toch op een aantal problemen die het voorbije jaar kenmerkten. “We zijn nietige mensen die afhankelijk zijn van wat de natuur ons te bieden heeft. We kunnen blijkbaar corona niet aan. En we kunnen in ons land natuurrampen niet aan. De hogere overheid durft geen beslissingen te nemen. De wateroverlast deze zomer in Wallonië heeft dit duidelijk aangetoond”, zegt Piet De Groote. “We sturen vlugger vliegtuigen met hulpgoederen naar ontwikkelingslanden dan hulp te bieden aan onze landgenoten in Wallonië. Niet te geloven dat in België mensen in de kou gaan moeten slapen, geen verwarming hebben of afhankelijk zijn van voedselpakketten. Ik voel plaatsvervangende schaamte. Daarom dikke proficiat aan alle vrijwilligers die in de getroffen gebieden gaan helpen. Ook heel wat mensen uit Knokke-Heist, net als ook wij als gemeentebestuur, hebben ons steentje bijgedragen.”

Wie is Piet De Groote?

Privé

Piet De Groote (55) groeide op in Heist en is de zoon van wijlen Joseph De Groote, gewezen gemeenteraadslid en schepen van Knokke-Heist. Hij is de partner van Hilde Gheldof, papa van Jasper en pluspapa van Juliette.

Opleiding/loopbaan

Hij studeerde rechten aan de Gentse universiteit en is beroepshalve advocaat. Hij is ook bestuurslid van voetbalvereniging KFC Heist. Piet De Groote werd OCMW-raadslid in 2005 en werd, nadat hij in 2006 voor het eerst opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Gemeentebelangen, in januari 2007, meteen aangesteld als schepen. Ook na de daaropvolgende verkiezingen bleef hij deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen met een ruim pakket bevoegdheden en als eerste schepen mocht hij in maart 2021 de overleden Leopold Lippens opvolgen als burgemeester van Knokke-Heist.

Wat de corona-aanpak betreft, wijst Piet De Groote op de onwaarschijnlijke verdeeldheid in het land. “We leven in een enorm welstellend land maar corona heeft aangetoond dat we toch ook een enorm verdeeld land zijn, waar elke partij haar zegje wil doen en een pluim op haar hoed wil steken na ieder overlegcomité. Zo zal het nooit werken.”

Veel kritiek

De Knokse burgemeester was begin november ook zelf prominent in het nationale nieuws toen hij, gelet op de in zijn ogen verontrustende coronacijfers in zijn gemeente, een verbod op alle binnenactiviteiten op het vlak van cultuur, sport en jeugd instelde. De beslissing kwam hem op behoorlijk wat kritiek te staan wegens ‘te voorbarig’ of ‘cavalier seul’. “Ik zou die beslissing zeker opnieuw nemen. En ik zou misschien wel nog strenger zijn maar daarvoor kreeg ik de tools niet van de hogere overheid”, is Piet De Groote stellig.

“Dit was voor alle duidelijkheid geen beslissing die ik zomaar tussen de soep en de patatten heb genomen. Ik zie het als schuldig verzuim dat de hogere overheid zelf niet vroeger beslissingen nam. Een beslissing nemen als deze is nooit leuk en ik begrijp dat de betrokken verenigingen hier niet gelukkig mee waren. En toen ik die beslissing nam, was de situatie ook heel ernstig. Je moet goed weten dat je de officiële besmettingscijfers in Knokke-Heist vaak mag verdubbelen omdat hier meer tweedeverblijvers dan gedomicilieerden verblijven en als een tweedeverblijver uit pakweg Antwerpen besmet wordt, dan wordt die niet bij Knokke-Heist opgeteld maar wel bij zijn domicilieadres. Terwijl ze meestal ook hun quarantaine in onze gemeente uitzitten. In de ziekenhuisopnames was dit effect duidelijk te zien. En vanuit medische hoek hebben ze me ook laten weten dat mijn beslissing levens heeft gered.”

Burgemeester De Groote zal dit jaar zowel kerst als eindejaar in beperkte familiekring vieren. “Aanvankelijk zou ik oudjaar met vrienden vieren, maar gezien de ernstige coronasituatie heb ik daarvan afgezien. Ik wens iedereen dit jaar letterlijk een goede gezondheid. En nog een persoonlijke wens: dat omikron in 2022 de laatste coronavariant is. Dat zou pas goed nieuws zijn!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.